A szavazatszámláló bizottságok választott és megbízott (delegált) tagokból állnak.

Megbízás a bizottságokba

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve.) 28. § (4) bekezdése alapján a szavazatszámláló bizottságba, valamint az egy szavazókörrel rendelkező településen a helyi választási bizottságba a választókerületben jelöltet, illetve listát állító jelölő szervezetek, valamint a független jelöltek két-két tagot bízhatnak meg. A közösen listát állító jelölő szervezetek együttesen jogosultak tagokat megbízni a bizottságokba.

A megbízás (delegálás) feltételei

A Ve 17. § (4) bekezdése értelmében megbízott tag csak olyan személy lehet, aki a választáson jelöltként indulhat, azaz Magyarországon lakóhellyel rendelkezik és a bíróság a választójog gyakorlásából nem zárta ki, illetve az Európai Unió más tagállamának magyarországi lakóhellyel rendelkező állampolgárát az állampolgársága szerinti állam jogszabálya, bírósági, hatósági döntése alapján hazájában nem zárták ki a választójog gyakorlásából.

Összeférhetetlenség

A Ve 18. § (1) bekezdése alapján a szavazatszámláló bizottság megbízott tagja nem lehet:

  • a köztársasági elnök
  • a háznagy,
  • képviselő,
  • alpolgármester,
  • jegyző,
  • másik választási bizottság tagja, választási iroda tagja,
  • a Magyar Honvédséggel szolgálati jogviszonyban álló hivatásos és szerződéses katona, honvéd tisztjelölt, honvéd altiszt-jelölt, és a tényleges szolgálatot ellátó önkéntes tartalékos katona, valamint
  • a jelölt.

A szavazatszámláló bizottság megbízott tagjának a megbízásakor kell írásban nyilatkoznia arról, hogy vele szemben nem áll fenn összeférhetetlenség.

A megbízott tag bejelentése

A szavazatszámláló bizottság megbízott tagjait a helyi választási iroda vezetőjénél kell bejelenteni legkésőbb 2019. május 17-én 16.00 óráig.

A szavazatszámláló bizottság tagjának megbízásához használható minta itt érhető el.

pdf Megbízás szavazatszámláló bizottság tagjának (123 KB)

Kérem szíveskedjenek megadni a megbízott személy rövid utas elérhetőségeit is (e-mail és telefonszám), hogy a választási iroda felvehesse vele a kapcsolatot. A megbízásra szolgáló dokumentumot a jelölő szervezet képviselőjének alá kell írnia. A megbízottnak a megbízással egyidejűleg összeférhetetlenségi nyilatkozatot kell tennie, amelyet saját kezű aláírásával kell ellátni.

A megbízott tag bejelentésére szolgáló dokumentumot és a megbízott összeférhetetlenségi nyilatkozatát papír alapon és eredetben kell eljuttatni a helyi választási irodához. A dokumentumokat bárki, meghatalmazás nélkül leadhatja.

A megbízott tagok a megbízásukból eredő jogaikat a polgármester előtt letett esküt követően gyakorolhatják, melynek várható időpontja: 2019. május 20.

A szavazatszámláló bizottságokba történő delegálásról bővebben itt olvasható: http://www.valasztas.hu/megbizas-delegalas

dr.Kereszturi Zita

HVI vezető

banner 900x300

Ráckeve Árpád tér és hév állomás közötti kerékpárút létesítése

logo kerekparut

Tourinform irodák és információs pontok felújítása

tourinform felujitas

A Ráckevei Ady Endre Gimnázium épületenergetika korszerűsítése KEHOP-5.2.9-16-2016-00119

adygimi 2 banner

Külterületi helyi közutak fejlesztése..." - VP6-7.2.1-7.4.1.2-16

eu videki tersegek

Ráckeve Város Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16

banner ASP 2018

A „Határtalanul!” program Kárpátaljai akcióprogram (HAT-17-04) pályázat

hatartalanul banner

Hasznos funkciók

Értesítés

Ráckeve Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete
2023. szeptember 21-én  (csütörtökön)
14.00  órakor ülést tart
amelyre tisztelettel meghívom.

Képviselő-testületi meghívó 2023. szeptember 21-ei ülésre

A ráckevei Vadkacsa szabadstrand fejlesztése

logo vadkacsa
 

Ráckevei integrált szociális város-rehabilitáció pályázat VEKOP-6.2.2-15-2016-00004

interalt szocrehab

csaladbarathely

Facebook

Online TV

A weboldal cookie-kat használ. Az “Elfogadom” gomb lenyomásával és az oldal használatával elfogadja őket.
Elfogadom