Ráckeve Város Polgármesterének 44/2021.(III.18.) sz. határozata alapján.

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 41. § (1) bekezdése alapján a gyermekek napközbeni ellátásaként az életkornak megfelelő nappali felügyeletet, gondozást, nevelést, foglalkoztatást és étkeztetést kell megszervezni azon gyermekek számára, akiknek szülei, torvényes képviselői munkavégzésük - ideértve a gyermekgondozási díj, a gyermekgondozást segítő ellátás és a gyermeknevelési támogatás folyósítása melletti munkavégzést is -, munkaerő-piaci részvételt elősegítő programban, képzésben való részvételük, nappali rendszerű iskolai oktatásban, a nappali oktatás munkarendje szerint szervezett felnőttoktatásban, felsőoktatási intézményben nappali képzésben való részvételük, betegségük vagy egyéb ok miatt napközbeni ellátásukról nem tudnak gondoskodni. A napközbeni ellátás keretében biztosított szolgáltatások időtartama lehetőleg a szülő, törvényes képviselő munkarendjéhez igazodik. Gyermekek napközbeni ellátásának igénybevételére jogosult az átmeneti gondozásban és az otthont nyújtó ellátásban részesülő gyermek is.

A Gyvt.ugyanezen jogszabályhely (2)bekezdésének előírása alapján a fenti rendelkezés szerinti egyéb ok miatt a gyermekek napközbeni ellátását különösen az olyan gyermek számára kell biztosítani,

a) akinek fejlődése érdekében állandó napközbeni ellátásra van szüksége,

b) akit egyedülálló vagy időskorú személynevel,

c) akinek a szülője, törvényes képviselője szociális helyzete miatt az ellátásáról nem tud gondoskodni.

A Gyvt. 42. § (1) bekezdés kimondja, hogy a bölcsődei ellátás keretében - ha e törvény kivételt

nem tesz- a hároméven aluli gyermekek napközbeni ellátását kell biztosítani. A Gyvt.42/A.§ rendelkezésként kimondja, hogy a bölcsődei ellátás keretében a gyermek húszhetes korától nevelhető és gondozható

 1. a)az óvodai nevelésre nem érett gyermek esetén a (2) bekezdésben meghatározott időpontig,
 2. b)a sajátos nevelési igényű gyermek, valamint a korai fejlesztésre és gondozásra jogosult gyermek esetén a (3) bekezdésben meghatározott időpontig,
 3. c)az a) és b) pont alá nem tartozó gyermek esetén, ha a harmadik életévét

ca) január 1-je és augusztus 31-e között tölti be, az adott év augusztus 31-éig,

cb) szeptember 1-je és december 31-e között tölti be, a következő év augusztus 31-éig, ha a szülő, törvényes képviselő nyilatkozik arról, hogy a gyermek napközbeni ellátását eddig az időpontig bölcsődei ellátás keretében kívánja megoldani.

 1. Ha a gyermek harmadik életévét betöltötte, de testi vagy értelmi fejlettségi szintje alapján még nem érett az óvodai nevelésre, és óvodai jelentkezését az orvos nem javasolja, bölcsődei ellátás keretében gondozható, nevelhető a gyermek negyedik életévének betöltését követő augusztus31-éig.
 2. A bölcsődei ellátásban a sajátos nevelési igényű gyermek annak az évnek az augusztus 31. napjáig vehet részt, amelyben a hatodik életévétbetölti.

A bölcsődében a gyermekek felvétele egész évben folyamatos, de az aktuális 2021 / 2022. nevelési évre történő jelentkezési időszak a következő:

2021. május 17-tól 2021. május 21-ig

A fennálló veszélyhelyzet miatt a felvételi kérelmek és azok mellékletei emailben nyújthatók, az alábbi címen: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Kérelem letölthető: http://onkormanyzat.rackeve.hu/intezmenyek/golyafeszek-bolcsode.html

A bölcsődei gondozási év szeptember 1-től a következő év augusztus 31-ig tart.

Bölcsőde elérhetőségei:

címe -Gólyafészek Bölcsőde, 2300 Ráckeve Gábor Á. u. 19.

telefonszáma - 24 / 518-775

email címe - : Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Felvételi körzet:

Ráckeve Város közigazgatási területe,

illetve férőhely függvényében: Szigetszentmárton, Szigetbecse, Szigetcsép, Kiskunlacháza és Dömsöd.

A felvételi jelentkezéshez szükséges iratok:

 • a gyermek születési anyakönyvi kivonata, lakcímet és személyi azonosítót igazoló hatósági igazolványa, valamint TAJ kártyája,
 • szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő személyi igazolványa, lakcímkártyája,
 • a szülő által írt vagy leendő munkáltató által kiállított (előnyt jelent!)szándéknyilatkozat a munkába állás várható helyéről, idejéről,
 • sajátos nevelési igényű vagy korai fejlesztésben részesülő gyermek esetén (vagy ha a felvételre kért gyermek családjában sajátos nevelési igényű gyermeket nevelnek) – szakértői vélemény

jelzőrendszeri javaslat.

 • rendszeres gyermekvédelmi támogatás határozat
 • bölcsődei felvétel egyéb indokához kapcsolódó dokumentumok

Személyes felvételi kérelem leadásra a járványügyi szigorítások enyhülése, megszűnése után nyílik lehetőség.

Ráckeve, 2021. március 18.

dr. Rupp-Müller Melinda

aljegyző

Tájékoztató a koronavírusról

corona plakát

Ráckeve Árpád tér és hév állomás közötti kerékpárút létesítése

logo kerekparut

banner 900x300

Tourinform irodák és információs pontok felújítása

tourinform felujitas

A Ráckevei Ady Endre Gimnázium épületenergetika korszerűsítése KEHOP-5.2.9-16-2016-00119

adygimi 2 banner

Külterületi helyi közutak fejlesztése..." - VP6-7.2.1-7.4.1.2-16

eu videki tersegek

Ráckeve Város Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16

banner ASP 2018

Fesztiválok 2020

Fesztiválok Ráckevén 2020

A „Határtalanul!” program Kárpátaljai akcióprogram (HAT-17-04) pályázat

hatartalanul banner

Hasznos funkciók

Tisztelt lakosság!

A COVID-19 koronavírus járvány II. hulláma kapcsán kialakult helyzetre való tekintettel mindannyiunk egészségének a megóvása érdekében az ügyfélfogadásunkat 2020. október 5. napjával az alábbiak szerint módosítjuk:

Ügyintézési lehetőségek a Polgármesteri Hivatalban

A ráckevei Vadkacsa szabadstrand fejlesztése

logo vadkacsa
 

Ráckevei integrált szociális város-rehabilitáció pályázat VEKOP-6.2.2-15-2016-00004

interalt szocrehab

csaladbarathely

Facebook értéktár

RSD Projekt

rsd banner

Online TV

A weboldal cookie-kat használ. Az “Elfogadom” gomb lenyomásával és az oldal használatával elfogadja őket.
Elfogadom