Ráckevei Polgármesteri Hivatal a Közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Ráckevei Polgármesteri Hivatal Műszaki ügyintéző munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2300 Ráckeve, Szent István tér 4.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1. melléklet 32 pontjának megfelelő feladatkör

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Önkormányzati beruházási, felújítási, városüzemeltetési-, műszaki feladatok ellátása, szerződések és műszaki költségvetések előkészítése. Beruházással, felújítással kapcsolatos képviselő-testületi előterjesztések előkészítése. Közműhálózattal, közvilágítással kapcsolatos feladatok ellátása. A településen folyó önkormányzati beruházások előkészítésében, lebonyolításában való részvétel. Önkormányzati tulajdonú épületek vonatkozásában beruházási, felújítási, karbantartási feladatok műszaki meghatározása, a végrehajtás megszervezése, ellenőrzése, pénzügyi elszámolás előkészítése. Pályázatok, közbeszerzési eljárások műszaki előkészítésében, megvalósításában való részvétel. Jegyzői hatáskörbe tartozó növényvédelmi hatósági ügyek, kutak vízjogi engedélyezési eljárásával kapcsolatos ügyek ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.  

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • I. besorolási osztályban: Felsőoktatásban szerzett építész-, építő-, kertészmérnök szakmacsoportokba tartozó, gazdaságtudományi, agrár, szociológus, földrajztanár, geográfus szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és környezetvédelmi, vízügyi, település-fejlesztési, vidékfejlesztési, közlekedési felsőfokú szakképesítés.
 • II. besorolási osztályban: Közgazdasági, közszolgálati rendészeti, műszaki középiskolai végzettség; vagy középiskolai végzettség és informatikai, ügyviteli, közgazdasági, üzleti, közszolgálati szakmacsoportba tartozó szakképesítés, vagy kormányablak ügyintézői vizsga.
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • B kategóriás jogosítvány,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Önkormányzatnál hasonló területen szerzett - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,
 • Beruházásban, kivitelezésben szerzett szakmai gyakorlat
 • Műszaki ellenőrzési tevékenység végzésére szóló jogosultság
 • Közigazgatási alapvizsga vagy szakvizsga megléte

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • a Kttv. 5. mellékletében meghatározott kötelező adatkörrel és a 87/2019. (IV.23.) Kormányrendelet 1. melléklete 1-6 pont szerinti, fényképpel ellátott önéletrajz
 • iskolai végzettséget, szakképzettséget, szakvizsgát igazoló okmányok másolata
 • 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, vagy annak igényléséről szóló igazolás
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy munkaköri összeférhetetlenség vele szemben nem áll fenn, nem áll hivatalvesztés fegyelmi hatálya alatt
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatását vállalja
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázat elbírálásában résztvevők a pályázó személyi anyagát megismerhetik
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy nem áll cselekvőképességet kizáró ok vagy korlátozó gondnokság alatt
 • a pályázatban előnyként megjelölt feltételeket igazoló dokumentumok.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően 2021. január 1-től tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. november 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Molnár Józsefné irodavezető nyújt, a 24/523-343 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Elsődlegesen elektronikus úton a Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címen.

Az elektronikus úton felüli lehetőség:

- Postai úton, a pályázatnak a Ráckevei Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2300 Ráckeve, Szent István tér 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 20023/2016 , valamint a munkakör megnevezését: Műszaki ügyintéző.

vagy

  - Személyesen: Turcsán Ágnes munkaügyi előadó, Pest megye, 2300 Ráckeve, Szent István tér 4. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A kinevezés 6 hónapos próbaidő kikötésével jön létre. A formai feltételeknek nem megfelelő pályázatok érvénytelenek. A pályázati eljárásban hiánypótlásnak helye nincs. A formai és tartalmi feltételeknek megfelelő pályázatot benyújtók közül az előértékelésen kiválasztott pályázók személyes meghallgatáson vesznek részt. A pályázatokról az irodavezető javaslatának figyelembevételével a jegyző dönt. A sikertelenül, illetve érvénytelenül pályázók részére a pályázati anyag visszaküldésre kerül.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. december 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

Ráckeve Város honlapja

Ráckeve Város Facebook oldala

Ráckevei Újság

A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

Tájékoztató a koronavírusról

corona plakát

banner 900x300

A Ráckevei Ady Endre Gimnázium épületenergetika korszerűsítése KEHOP-5.2.9-16-2016-00119

adygimi 2 banner

Ráckevei integrált szociális város-rehabilitáció pályázat VEKOP-6.2.-15-2016-00004

banner szocrehab

Külterületi helyi közutak fejlesztése..." - VP6-7.2.1-7.4.1.2-16

eu videki tersegek

Ráckeve Város Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16

banner ASP 2018

Fesztiválok 2020

Fesztiválok Ráckevén 2020

A „Határtalanul!” program Kárpátaljai akcióprogram (HAT-17-04) pályázat

hatartalanul banner

Hasznos funkciók

Tisztelt lakosság!

A COVID-19 koronavírus járvány II. hulláma kapcsán kialakult helyzetre való tekintettel mindannyiunk egészségének a megóvása érdekében az ügyfélfogadásunkat 2020. október 5. napjával az alábbiak szerint módosítjuk:

Ügyintézési lehetőségek a Polgármesteri Hivatalban

csaladbarathely

mav toborzas

Facebook értéktár

RSD Projekt

rsd banner

Online TV

A weboldal cookie-kat használ. Az “Elfogadom” gomb lenyomásával és az oldal használatával elfogadja őket.
Elfogadom