Azok a többlakásos, de egy mérőórás ingatlanokban élők is többszörös kedvezményes árú gázmennyiségben részesülhetnek, akiknek lakása nem minősül sem társasháznak, sem lakásszövetkezeti lakásnak. Erre a 2022. szeptember 9-én a Magyar Közlöny 146. számában megjelent 259/2022. (VII. 21.) Korm. rendelet módosításáról szóló 345/2022. (IX. 9.) Korm. rendelet ad lehetőséget, melyben foglaltak értelmében ahhoz, hogy a lakossági fogyasztó jogszerűen vegyen igénybe kedvezménnyel elszámolt földgáz mennyiséget, 2022. szeptember 10-től a jegyzők adnak ki hatósági bizonyítványt a lakás rendeltetési egységek számáról.

A hatósági bizonyítvány kiállításának feltétele, hogy

1. a kérelmezett ingatlan társasháznak, lakásszövetkezetnek nem minősül;

2. a kérelmezett ingatlanon belül található önálló lakás rendeltetési egység száma: 2 – 4 közötti.

A 2022. szeptember 13. napján a jegyzők részére megküldött Miniszterelnökségi és Belügyminisztériumi utasítás alapján, mivel a hatósági bizonyítvány a ténylegesen kialakult állapotot igazolja, ezért az csak helyszíni szemle nyomán adható ki.

A fentiekre való tekintettel a polgármesteri hivatal munkatársa a kérelem beérkezése után a kérelem nyomtatványon megadott telefonszámon időpontot egyeztet a kérelmezővel, és helyszíni szemlét tart az adott ingatlanon.

Az eljárási idő 8 nap.

Felhívjuk minden kérelmező figyelmét, hogy a hatósági bizonyítvány csak akkor adható ki, ha az igazolni kívánt lakás megfelel az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (OTÉK) 105. §-a szerinti követelményeknek és az önálló rendeltetési egység fogalmának!

Az OTÉK 105. §-a szerint a lakás meghatározása:

A lakás olyan huzamos tartózkodás céljára szolgáló önálló rendeltetési egység, melynek lakóhelyiségeit (lakószoba, étkező stb.), főzőhelyiségeit (konyha, főzőfülke), egészségügyi helyiségeit (fürdőszoba, mosdó, zuhanyozó, WC), közlekedő helyiségeit (előszoba, előtér, belépő, szélfogó, közlekedő, folyosó) és tároló helyiségeit (kamra, gardrób, lomkamra, háztartási helyiség stb.) úgy kell kialakítani, hogy azok együttesen tegyék lehetővé  

a) a pihenést (az alvást) és az otthoni tevékenységek folytatását,

b) a főzést, mosogatást és az étkezést,

c) a tisztálkodást, a mosást, az illemhely-használatot,

d) az életvitelhez szükséges anyagok és tárgyak tárolását tervezési program szerint (pl. élelmiszer-tárolás, hűtőszekrény elhelyezési lehetősége, mosás céljára szolgáló berendezés, ruhanemű, lakáskarbantartás eszközeinek, egyéb szerszámoknak és sporteszközöknek az elhelyezése).

A lakószoba a lakás minden olyan közvetlen természetes megvilágítású és szellőzésű, fűthető, huzamos tartózkodás céljára szolgáló, legalább 8 m2 hasznos alapterületű helyisége, amely lehetővé teszi az a) pont szerinti tevékenységek folytatását - kivéve a jövedelemszerzést szolgáló munkavégzést - és az azokhoz kapcsolódó berendezések elhelyezését.

A 30 m2-t meghaladó hasznos alapterületű lakás legalább egy lakószobája hasznos alapterületének legalább 16 m2-nek kell lennie. Ebbe és a lakószoba (2) bekezdés szerinti alapterületébe nem számítható be a főző és az étkező funkció céljára is szolgáló helyiség, helyiségrész hasznos alapterülete, amennyiben az a lakószoba légterével közös.

A lakásnak fűthetőnek kell lennie, lehetőleg minden helyiségben a rendeltetésének megfelelő szellőzést, természetes megvilágítást biztosítani kell.

Önálló rendeltetési egység: meghatározott rendeltetés céljára önmagában alkalmas helyiség vagy helyiségcsoport, amelynek a szabadból vagy az épületen belüli közös közlekedőből nyíló önálló bejárata van.

A hatósági bizonyítványt a lakossági fogyasztó nyújtja be az egyetemes szolgáltató részére.

A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény (Get.) szerinti lakossági fogyasztó fogalma: lakossági fogyasztó az a felhasználó, aki saját háztartása - egy felhasználási helyet képező egy vagy több lakóépület, lakás, üdülő vagy hétvégi ház, továbbá lakossági célra használt garázs - fogyasztása céljára vásárol földgázt földgáz vételezésére megkötött szerződés alapján, és az így vásárolt földgázzal nem folytat jövedelemszerzés céljából gazdasági tevékenységet. Ha a lakóépületben a műszakilag megosztott, önálló lakások száma meghaladja az épületben lévő önálló nem lakás céljára szolgáló helyiségek számát, a lakóépületet, mint felhasználót a közös fogyasztás vonatkozásában úgy kell tekinteni, hogy saját háztartás céljára vételez és a vásárolt földgázzal nem folytat jövedelemszerzés céljából gazdasági tevékenységet.

Ráckeve közigazgatási területén található ingatlanok tekintetében Ráckeve Város Jegyzőjéhez benyújtható kérelem nyomtatvány itt letölthető:

pdf Kérelem hatósági bizonyítvány kiadása iránt (190 KB)

A kérelmet a következő módokon lehet benyújtani a Ráckevei Polgármesteri Hivatal felé:

  • személyesen ügyfélfogadási időben: 2300 Ráckeve, Szent István tér 4. I. em. titkárság, H és Sze 08.00-12.00 / 13.00-16.00, P 08.00-12.00;
  • postai úton a hivatal címére megküldve;
  • E-papír nyomtatványon ügyfélkapus bejelentkezéssel Ráckeve Város Önkormányzatának címezve, témacsoport: Önkormányzati igazgatás, ügytípus: Ingatlan ügyek.

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy az MVM Next weboldalán 2022. szeptember 22. napján megjelent közlemény alapján a jegyzői hatósági bizonyítványt egy az MVM által kibocsátott nyilatkozattal együtt kell benyújtani az MVM Next részére, az itt megadott elérhetőségre:

https://www.mvmnext.hu/foldgaz/informaciok/Sajtokozlemenyek/aktualis/2022/09-22?fbclid=IwAR2heKjwOU5O1SiuBxIosffmQaxKBOp2H6KGfCvt64tDLSFc6ebprSYHBro

Az MVM Next felé benyújtandó nyilatkozat itt letölthető:

pdf MVM nyilatkozat lakossági fogyasztók részére földgáz-többletkedvezmény igénybevételéhez (136 KB)

Ráckeve, 2022. szeptember 23.

Ráckeve Város Jegyzője

 

banner 900x300

Tájékoztató a koronavírusról

corona plakát

Ráckeve Árpád tér és hév állomás közötti kerékpárút létesítése

logo kerekparut

Tourinform irodák és információs pontok felújítása

tourinform felujitas

A Ráckevei Ady Endre Gimnázium épületenergetika korszerűsítése KEHOP-5.2.9-16-2016-00119

adygimi 2 banner

Külterületi helyi közutak fejlesztése..." - VP6-7.2.1-7.4.1.2-16

eu videki tersegek

Ráckeve Város Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16

banner ASP 2018

A „Határtalanul!” program Kárpátaljai akcióprogram (HAT-17-04) pályázat

hatartalanul banner

Hasznos funkciók

A ráckevei Vadkacsa szabadstrand fejlesztése

logo vadkacsa
 

Ráckevei integrált szociális város-rehabilitáció pályázat VEKOP-6.2.2-15-2016-00004

interalt szocrehab

csaladbarathely

Facebook

RSD Projekt

rsd banner

Online TV

A weboldal cookie-kat használ. Az “Elfogadom” gomb lenyomásával és az oldal használatával elfogadja őket.
Elfogadom