Ráckeve és Környéke Gyermekjóléti és Családsegítő Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Ráckeve és Környéke Család- és Gyermekjóléti Központ családsegítő /intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2021. május 1. napjától – 2026. április 30.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2300 Ráckeve, Szent István tér 10.

Pest megye, 2300 Ráckeve, Szent István tér 4. b

Pest megye, 2319 Szigetújfalu, Vasút utca 16.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

 • Az intézmény egyszemélyi felelős vezetőjeként biztosítja az intézmény rendeltetésszerű működését
 • Az intézményvezető a magasabb vezetői megbízás keretében végzi az intézmény Alapító Okiratában foglalt feladatok ellátásának koordinálását, irányítását és ellenőrzését
 • Felelős az intézmény ésszerű és takarékos gazdálkodásáért, a költségvetési előirányzat betartásáért
 • Gyakorolja az intézményben foglalkoztatottakkal kapcsolatos munkáltatói jogokat, képviseli az intézményt a fenntartó önkormányzat, valamint a hatóságok előtt.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései, valamint a(z) közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000.(XII.26.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Felsőfokú képesítés, a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 3. számú melléklete, illetve a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV.30.)NM rendelet 2. számú melléklete szerint irányadó felsőfokú végzettség,
 • a vezetői megbízással rendelkező szociális szolgáltatást nyújtó személyek vezetőképzéséről szóló 25/2017.(X.18.) számú EMMI rendelet szerinti szociális szakvizsga, vagy szociális ágazati mester vezetőképzés, vagy a megbízást követő az említett rendeletben előírt képzés teljesítésnek vállalása
 • legalább öt év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a gyermek-védelem, a szociális ellátás, az egészségügyi ellátás, illetve a közoktatás területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat
 • büntetlen előélet
 • cselekvőképesség
 • magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy
 • vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget elfogadó nyilatkozat

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • család -és gyermekjóléti központ vezetésében szerzett legalább 5 éves vezetői tapasztalat
 • szociális ágazati mester vezetőképzés
 • helyismeret
 • "B” kategóriás gépjárművezetői engedély

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • az iskolai végzettséget igazoló okiratok másolatát
 • részletes szakmai önéletrajzot
 • szakmai vezetői koncepciót; fejlesztésre irányuló elképzeléseket
 • három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt; arról, hogy büntetlen előéletű, illetve nem áll a munkakörének megfelelő vagy a munkaköre részét képező foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, vagy ezen dokumentum megkérésének igazolását
 • az illetmény megállapításához szükséges korábbi jogviszonyokról, munkaviszonyokról szóló munkáltatói igazolást,
 • nyilatkozatot arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
 • nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul-e a személyét érintő ügy nyilvános ülésen történő tárgyalásához,
 • nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy intézményvezetői megbízása esetén a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz,
 • nyilatkozatot a Kjt. 41.§-ában meghatározott összeférhetetlenségi okokra

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2021. május 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. március 16.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Rupp-Müller Melinda aljegyző nyújt, a 06-24/523-331 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton „Intézményvezetői álláspályázat” megjelöléssel Vereckei Zoltán polgármester részére a Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Magasabb vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető. Három hónap próbaidő kikötésével. A pályázatokról Ráckeve és Környéke Gyermekjóléti és Családsegítő Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa dönt. A pályázat kiírója a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja. Hiánypótlásra lehetőség nincs.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. április 6.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • Ráckeve Város honlapja
 • Ráckevei Újság

Tájékoztató a koronavírusról

corona plakát

Ráckeve Árpád tér és hév állomás közötti kerékpárút létesítése

logo kerekparut

banner 900x300

Tourinform irodák és információs pontok felújítása

tourinform felujitas

A Ráckevei Ady Endre Gimnázium épületenergetika korszerűsítése KEHOP-5.2.9-16-2016-00119

adygimi 2 banner

Külterületi helyi közutak fejlesztése..." - VP6-7.2.1-7.4.1.2-16

eu videki tersegek

Ráckeve Város Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16

banner ASP 2018

Fesztiválok 2020

Fesztiválok Ráckevén 2020

A „Határtalanul!” program Kárpátaljai akcióprogram (HAT-17-04) pályázat

hatartalanul banner

Hasznos funkciók

Tisztelt lakosság!

A COVID-19 koronavírus járvány II. hulláma kapcsán kialakult helyzetre való tekintettel mindannyiunk egészségének a megóvása érdekében az ügyfélfogadásunkat 2020. október 5. napjával az alábbiak szerint módosítjuk:

Ügyintézési lehetőségek a Polgármesteri Hivatalban

Ráckevei integrált szociális város-rehabilitáció pályázat VEKOP-6.2.2-15-2016-00004

interalt szocrehab

csaladbarathely

Facebook értéktár

Online TV

A weboldal cookie-kat használ. Az “Elfogadom” gomb lenyomásával és az oldal használatával elfogadja őket.
Elfogadom