Ráckeve Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásokról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 94. §-a alapján pályázatot hirdet Ráckevei Skarica Máté Városi Könyvtár intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására.

A jogviszony időtartama:

határozatlan idejű munkajogviszony

A betöltendő munkakör megnevezése:

könyvtáros

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2023. szeptember 1-től 2028. augusztus 31-ig szól.

A munkavégzés helye:

2300 Ráckeve, Kossuth Lajos utca 9.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény, a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény, a kulturális intézményben foglalkoztatottak munkaköreiről és foglalkoztatási követelményeiről, az intézményvezetői pályázat lefolytatásának rendjéről, valamint egyes kulturális tárgyú rendeletek módosításáról szóló 39/2020. (X.30.) EMMI rendeletben foglaltak szerint az intézményvezetési, ellenőrzési, munkáltatói feladatok ellátása

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és egyéb juttatásokra a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény rendelkezései szerint, a felek megegyezései alapján történik.

Pályázati feltételek:

 • a 39/2020. (X.30.) EMMI rendelet 2. § 2. és 13. pontjában, valamint 1. mellékletének 4. pontjában meghatározott szakirányú felsőfokú végzettség és szakképzettség (a kulturális intézmény alaptevékenységének (nyilvános könyvtári ellátás) vagy az ellátott munkakörnek megfelelő alapképzésben, mesterképzésben, osztatlan mesterképzésben vagy doktori képzésben szerzett végzettség, valamint a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény szerinti főiskolai szintű vagy egyetemi szintű végzettség és szakképzettség);
 • Közös Európai Referenciakeret (KER) szerinti B2 szintet elérő idegennyelv-ismeret;
 • végzettségének, szakképzettségének vagy az intézmény alaptevékenységének megfelelő jogviszonyban szerzett legalább ötéves szakmai gyakorlat;
 • a munkakör ellátásához szükséges magyar nyelvtudás;
 • cselekvőképesség;
 • büntetlen előélet és annak ténye, hogy a pályázó nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatásától eltiltás hatálya alatt;
 • államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó, legalább 120 órás képzés igazolt elvégzése, ennek hiányában ennek a munkakör betöltését követően két éven belüli vállalása, vagy a mentesség igazolása.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • pályázó szakmai önéletrajza,
 • az intézmény vezetésére vonatkozó program, a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel (vezetői program),
 • iskolai végzettséget tanúsító oklevelek fénymásolata,
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
 • a pályázó nyilatkozata, hogy a személyes adatokat a pályázat elbírálásában részt vevő személyek megismerhetik, a pályázattal kapcsolatban kezelhetik,

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2023. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. április 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Rupp-Müller Melinda aljegyző nyújt, a 06-70-375-9641-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Ráckeve Város Önkormányzatának Képviselő-testülete címére történő megküldésével (2300 Ráckeve, Szent István tér 4.). Kérjük a borítékon feltüntetni „Skarica Máté Városi Könyvtár intézményvezetői megbízása”

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatról jogszabályokban meghatározott véleményeztetési eljárás lefolytatása és a pályázók meghallgatása után Ráckeve Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2023. május 21.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • Ráckeve Város honlapja
 • Ráckevei Újság

Ráckeve Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

                       

a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásokról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 94. §-a alapaján

pályázatot hirdet

Ráckevei Skarica Máté Városi Könyvtár
intézményvezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A jogviszony időtartama:

határozatlan idejű munkajogviszony

A betöltendő munkakör megnevezése:

könyvtáros

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2023. szeptember 1-től 2028. augusztus 31-ig szól.

A munkavégzés helye:

2300 Ráckeve, Kossuth Lajos utca 9.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény, a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény, a kulturális intézményben foglalkoztatottak munkaköreiről és foglalkoztatási követelményeiről, az intézményvezetői pályázat lefolytatásának rendjéről, valamint egyes kulturális tárgyú rendeletek módosításáról szóló 39/2020. (X.30.) EMMI rendeletben foglaltak szerint az intézményvezetési, ellenőrzési, munkáltatói feladatok ellátása

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és egyéb juttatásokra a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény rendelkezései szerint, a felek megegyezései alapján történik.

Pályázati feltételek:

 • a 39/2020. (X.30.) EMMI rendelet 2. § 2. és 13. pontjában, valamint 1. mellékletének 4. pontjában meghatározott szakirányú felsőfokú végzettség és szakképzettség (a kulturális intézmény alaptevékenységének (nyilvános könyvtári ellátás) vagy az ellátott munkakörnek megfelelő alapképzésben, mesterképzésben, osztatlan mesterképzésben vagy doktori képzésben szerzett végzettség, valamint a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény szerinti főiskolai szintű vagy egyetemi szintű végzettség és szakképzettség);
 • Közös Európai Referenciakeret (KER) szerinti B2 szintet elérő idegennyelv-ismeret;
 • végzettségének, szakképzettségének vagy az intézmény alaptevékenységének megfelelő jogviszonyban szerzett legalább ötéves szakmai gyakorlat;
 • a munkakör ellátásához szükséges magyar nyelvtudás;
 • cselekvőképesség;
 • büntetlen előélet és annak ténye, hogy a pályázó nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatásától eltiltás hatálya alatt;
 • államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó, legalább 120 órás képzés igazolt elvégzése, ennek hiányában ennek a munkakör betöltését követően két éven belüli vállalása, vagy a mentesség igazolása.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

·         pályázó szakmai önéletrajza,

·         az intézmény vezetésére vonatkozó program, a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel (vezetői program),

·         iskolai végzettséget tanúsító oklevelek fénymásolata,

·         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,

·         a pályázó nyilatkozata, hogy a személyes adatokat a pályázat elbírálásában részt vevő személyek megismerhetik, a pályázattal kapcsolatban kezelhetik,

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2023. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. április 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Rupp-Müller Melinda aljegyző nyújt, a 06-70-375-9641-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

·         Postai úton, a pályázatnak a Ráckeve Város Önkormányzatának Képviselő-testülete címére történő megküldésével (2300 Ráckeve, Szent István tér 4.). Kérjük a borítékon feltüntetni „Skarica Máté Városi Könyvtár intézményvezetői megbízása”

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatról jogszabályokban meghatározott véleményeztetési eljárás lefolytatása és a pályázók meghallgatása után Ráckeve Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2023. május 21.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

·         Ráckeve Város honlapja

·         Ráckevei Újság

banner 900x300

Tájékoztató a koronavírusról

corona plakát

Ráckeve Árpád tér és hév állomás közötti kerékpárút létesítése

logo kerekparut

Tourinform irodák és információs pontok felújítása

tourinform felujitas

A Ráckevei Ady Endre Gimnázium épületenergetika korszerűsítése KEHOP-5.2.9-16-2016-00119

adygimi 2 banner

Külterületi helyi közutak fejlesztése..." - VP6-7.2.1-7.4.1.2-16

eu videki tersegek

Ráckeve Város Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16

banner ASP 2018

A „Határtalanul!” program Kárpátaljai akcióprogram (HAT-17-04) pályázat

hatartalanul banner

Hasznos funkciók

A ráckevei Vadkacsa szabadstrand fejlesztése

logo vadkacsa
 

Ráckevei integrált szociális város-rehabilitáció pályázat VEKOP-6.2.2-15-2016-00004

interalt szocrehab

csaladbarathely

Facebook

Online TV

A weboldal cookie-kat használ. Az “Elfogadom” gomb lenyomásával és az oldal használatával elfogadja őket.
Elfogadom