folder TAK - Településképi rendelet

TÁJÉKOZTATÓ A TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYV ELFOGADÁSÁRÓL, TELEPÜLÉSKÉPI RENDELET MEGALKOTÁSÁRÓL

Tisztelt Ráckeveiek!

Az Országgyűlés megalkotta a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvényt. A törvény célja az építési beruházások támogatása, egyúttal a hazai városok és községek sajátos településképének védelme és alakítása társadalmi bevonás és konszenzus által.

A településkép védelme a település vagy településrész jellegzetes, értékes, illetve hagyományt őrző építészeti arculatának és szerkezetének – az építészeti, táji érték és az örökségvédelem figyelembevételével történő – megőrzését vagy kialakítását jelenti.

A törvény az önkormányzatokat felhatalmazta arra, hogy legkésőbb 2017. december 31-ig településképi rendelet alkossanak, amely

a) az építési tevékenységgel érintett építmények – ideértve a sajátos építményfajtákat is – településképhez való illeszkedését biztosító anyaghasználatára, tömegformálására, homlokzati kialakítására és a zöldfelületek kialakításának módjára,

b) a – településszerkezet, táji környezet, településkarakter vagy egyéb helyi adottság miatt – településképi szempontból meghatározó területekre,

c) az Étv. szerinti helyi építészeti örökség egyedi és területi védelmére, védetté nyilvánítására és a védettség megszüntetésére,

d) a reklámok, reklámhordozók, cégérek és egyéb műszaki berendezések elhelyezésére és alkalmazására, illetve tilalmára

vonatkozó településképi követelményt tartalmazhat.

A településképi rendelet szakmai megalapozását a településképi arculati kézikönyv szolgálja.

Ráckeve Város Képviselő-testülete Ráckeve Településképi Arculati Kézikönyvét a 393/2017.(XII.19.) önkormányzati határozattal elfogadta, valamint megalkotta Ráckeve Város településképének védelméről és minőségi alakításáról szóló 27/2017. (XII.22.) önkormányzati rendeletét.

A TAK (Településképi Arculati Kézikönyv) alapvetően szemléletformáló célt szolgál. Bemutatja a települést, ismerteti az épített és a természeti örökségeket a helyi védelemre javasolt értékekkel együtt, meghatározza a település karaktert adó területeit, ezekre a területrészekre ajánlásokat fogalmaz meg építészeti útmutatóként, a városban található és követendő jó példákat bemutatja.

A településkép védelméről és minőségi alakításáról szóló helyi rendelet – amely 2018. január 1. napján lépett hatályba – célja Ráckeve város építészeti, településképi és természeti értékeinek védelme és igényes alakítása a helyi építészeti örökség védelmének meghatározásával és szabályozásával, a településképi szempontból meghatározó területek lehatárolásával, a településképi követelmények, az önkormányzati településkép-érvényesítési eszközök, valamint önkormányzati támogatási és ösztönző rendszer meghatározásával.

A településképi rendelet nem helyettesíti, hanem kiegészíti a Helyi Építési Szabályzatot. Míg ez utóbbi a „hol és mit építhetünk?” kérdésre ad választ, addig a településképi rendelet a „hogyan építhetünk” kérdésben

nyújt segítséget az építtetőknek, tervezőknek.

A településképi rendelet előírásainak betartását településkép érvényesítési eszközök segítik, melyek akár hátrányos következményekkel is járhatnak a rendeletben foglaltakat megsértő építtetők számára.

A jóváhagyott dokumentumok a www.rackeve.hu honlapon, valamint a Polgármesteri Hivatalban nyomtatott formában is megtekinthetők.

 

Szadai József
polgármester

 

Településképi szakmai konzultáció, telekalakítási szakmai konzultáció, településképi véleményezési eljárás, településképi bejelentési eljárás a településképi rendelet  4-7.sz melléklet és a rendeletben meghatározott dokumentáció benyújtásával kezdeményezhető.

Fentiek tekintetében személyes főépítészi szakmai konzultációra előre egyeztetett időpont alapján biztosítunk lehetőséget.

Időpont kérése Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. email címen vagy a +36.30.8482354 telefonszámon lehetséges.


folder Településképi rendelet és mellékletei

 

Dokumentumok

pdf 393 2017(XII 19) TAK elfogadasa Popular

By 746 downloads

Download (pdf, 48 KB)

393-2017(XII_19)_TAK_elfogadasa.pdf

pdf Településképi Arculati Kézikönyv Popular

By 897 downloads

Download (pdf, 34.76 MB)

Településképi Arculati Kézikönyv.pdf

Tájékoztató a koronavírusról

corona plakát

banner 900x300

A Ráckevei Ady Endre Gimnázium épületenergetika korszerűsítése KEHOP-5.2.9-16-2016-00119

adygimi 2 banner

Ráckevei integrált szociális város-rehabilitáció pályázat VEKOP-6.2.-15-2016-00004

banner szocrehab

Külterületi helyi közutak fejlesztése..." - VP6-7.2.1-7.4.1.2-16

eu videki tersegek

Ráckeve Város Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16

banner ASP 2018

Fesztiválok 2020

Fesztiválok Ráckevén 2020

A „Határtalanul!” program Kárpátaljai akcióprogram (HAT-17-04) pályázat

hatartalanul banner

Hasznos funkciók

Tisztelt lakosság!

A COVID-19 koronavírus járvány II. hulláma kapcsán kialakult helyzetre való tekintettel mindannyiunk egészségének a megóvása érdekében az ügyfélfogadásunkat 2020. október 5. napjával az alábbiak szerint módosítjuk:

Ügyintézési lehetőségek a Polgármesteri Hivatalban

csaladbarathely

Facebook értéktár

Online TV

A weboldal cookie-kat használ. Az “Elfogadom” gomb lenyomásával és az oldal használatával elfogadja őket.
Elfogadom