Ráckeve Város Önkormányzat (www.rackeve.hu)
Honlap szabályzata

 
1. Általános rendelkezések
A városi honlap (www.rackeve.hu) működtetésének felelőse a Jegyző.
A napra kész aktualizálásáért a jegyző és a városi intézmények vezetői, a hivatal részéről az irodavezetők felelnek. A honlapnak teljes körűen tájékoztatni kell a lakosságot az aktualitásokról.

A honlap működésében az alábbi személyek vesznek részt:
Jegyző: A szervezet első számú vezetőjeként felel a honlap törvényi megfelelősségéért:
 • jóváhagyja és betartatja a honlap tartalommenedzselési szabályokat
 • kijelöli a honlap működésében részt vevő szereplőket
 • felsővezetői támogatást nyújt a honlap adminisztrátor munkája elvégzésének támogatására
 • időközönként, legalább hetente ellenőrzi a honlapot
 • felügyeli a honlapra szánt forrást
 • fogadja, értékeli és szükséges esetben intézkedéseket foganatosít a honlap adminisztrátor jelentései alapján
 • felel a honlap tartalmáért
Jegyzői Kabinetvezető: feladata a hivatali ügyintézők és elérhetőségeik aktualizálása. Fogadja a
képviselők részéről érkező, honlapra felteendő anyagokat. Államigazgatási ügyekben a jegyző, míg önkormányzati ügyekben a polgármester jóváhagyásával lehet feltenni dokumentumot a honlapra.

Irodavezetők:
gondoskodnak a saját feladatkörükbe tartozó honlapra felkerülendő dokumentumok elkészítéséről, és a honlap adminisztrátornak történő eljuttatásról.

Honlap adminisztrátor:
Azon hivatali, vagy külső személy, aki a tartalom módosításáért felelős
 • koordinálja a honlap tartalmának előállítását, frissen tartását
 • összegyűjti és továbbítja az önkormányzaton belül megfogalmazódott, weboldallal kapcsolatos igényeket, kérdéseket a jegyző felé
 • képviseli a hivatalt a honlappal kapcsolatos kérdésekben a kapcsolódó szolgáltatók irányában
 • a hivatali tartalmakat feltölti, illetve az intézmények által kapott tartalmakat formailag szerkeszti és átvizsgálás után közzéteszi
 • technikai problémák esetén segítséget nyújt
 • az adminisztrátor a Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címet használja, hogy távollétében bárki át tudja venni feladatait.
Intézményvezetők: Azon intézményi vezetők, akik valamely a városi honlapon található tartalmakért felelősek. A tartalom felelősöket a jegyző körlevélben jelöli ki. A tartalom felelősök feladatai a következők.
 • a felelősségi körbe rendelet tartalmak előállítása, feltöltése a már fennlévő tartalmak ellenőrzése
A jegyző írásban kijelöli a tartalmakhoz rendelt felelősöket és felkéri őket a tartalomfelelősi feladatok ellátására, mely felhívás tartalmazza a megbízással járó feladatokat, felelősségeket és határidőket is. Az intézményvezetők hatáskörükön belül naprakészen tartják a felelősségi körükbe rendelt adattartalmakat. Ezt a jegyző rendszeresen ellenőrzi. Amennyiben a jegyző adattartalommal kapcsolatban hiányosságokat észlel, felhívja arra az intézményvezetők figyelmét és kéri az adattartalmak mielőbbi frissítését.
 

Az intézményvezetők a közzétételt követően ellenőrzik a feltöltött tartalmat. Amennyiben a tartalom nem megfelelő formában, vagy helyre került jelzi az adminisztrátornak és egyeztetnek a kijavítás módjáról és határidejéről. A kijavítást követően az adminisztrátor jelzi a intézményvezetőknek, aki újfent ellenőrzi azt.

Tartalomfrissítési szabályok tartalom típusonként:
Cikkek, hírek
 • feltöltési határidő: 2 munkanap;
a cikkek elkészítése során gondoskodni kell az alábbi tartalmi elemek meglétéről:
 • prioritás;
 • kategória;
 • cím;
 • bevezető;
 • hír szövege;
 • felkerülés napja;
Események frissítése-rögzítése az esemény naplóba
 • felkerülési határidő. 1 munkanap;
Az események összeállítása során gondoskodni kell az alábbi tartalmi elemek meglétéről
 • kategória;
 • cím;
 • esemény leírása;
 • esemény helye, ideje;
 • elvárt résztvevők (pl.: fiatalság, anyák, munkanélküliek…);
 • felkerülés napja;
Letölthető dokumentumok (rendeletek, határozatok, törvények, nyomtatványok, pályázati anyagok stb.)
 • Felkészülési határidő: 1 munkanap
 • Rendeletek, határozatok, törvények közzététele során gondoskodni kell az alábbi tartalmi elemek meglétéről:
 • kategória (rendelet, határozat, stb);
 • cím;
 • leírás;
 • vonatkozó mellékletek;
 • felkerülés napja;
A hirdetéseknek minden esetben a megjelenés indulása előtt 3 munkanappal meg kell, hogy érkezzenek a Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címre.
A reklámok feltöltéséről részletes kimutatást kell vezetni, ami alapján el lehet számolni a hirdetőkkel.
A honlap adminisztrátor tölti fel a hirdetéskezelő szoftverbe a bannereket.
 

2. Szerzői jogok
A látogató azzal, hogy belép a www.rackeve.hu valamelyik oldalára, elfogadja az alábbi feltételeket, még abban az esetben is, ha nem regisztrált felhasználója, a rendszer egyik szolgáltatásának sem. Ráckeve Város Önkormányzata fenntart minden, a lap bármely részének bármilyen módszerrel, technikával történő másolásával és terjesztésével kapcsolatos jogot. A laphoz tartozó oldalak tartalmát és kialakítását nemzetközi és magyar törvények védik. Az üzemeltető előzetes írásos hozzájárulása nélkül tilos a lap egészének vagy részeinek (szöveg, grafika, fotó, audio- vagy videoanyag, adatszerkezet, struktúra, eljárás, program stb.) feldolgozása és értékesítése.
 


A lap tartalmának egyes részeit - kizárólag saját felhasználás céljából - merevlemezére mentheti, vagy kinyomtathatja, de ebben az esetben sem jogosult a lap így többszörözött részének további felhasználására, terjesztésére, adatbázisban történő tárolására, letölthetővé tételére, kereskedelmi forgalomba hozatalára.

A város honlapján lévő anyagok teljes egészében, a reklámokkal, hirdetésekkel együtt szerzői jogvédelem alatt állnak, azokból bármely részt kivágni, a megcsonkított részt pedig nyilvánossághoz bármely módon újraközvetíteni tilos.

Tilos továbbá a kiadó előzetes írásbeli engedélye nélkül a lap tartalmát tükrözni, azaz technikai művelet segítségével nyilvánossághoz újraközvetíteni, még változatlan formában is. A jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket von maga után. A honlaptól értesüléseket átvenni csak a honlapra való hivatkozással lehet, azzal a feltétellel, hogy az átvevő
a) nem módosítja az eredeti információt,
b) a lapra utaló egyértelmű hivatkozást minden közlésnél feltünteti.
 

3. Fórumszabályzat
3.1. Fórum
Ráckeve város Polgármesteri Hivatala a kölcsönös párbeszéd és az egészséges vita folytatásának érdekében az önkormányzat honlapjához kapcsolódóan fórumot üzemeltet. A fórumot mindenki saját felelősségére használhatja, amennyiben elfogadja jelen szabályzatot. A fórum írásos, - képi-, információk, vélemények és hozzászólások (a továbbiakban együtt: hozzászólások) továbbítására, tárolására, megjelenítésére szolgáló - számítógépes hálózati alapon működő nem valósidejű archivált távközlési rendszer, melyet a jelen szabályzatban foglaltak szerint bárki ingyenesen használhat. Az üzemeltető nem garantálja a fórumok folyamatos rendelkezésre állását, üzemszerű működését; nem vállal felelősséget az üzemszünet, vagy más technikai leállás-; valamint az egyes hozzászólásokban esetlegesen elhelyezett romboló jellegű programok, alkalmazások – például: vírusok, férgek, makrók, továbbá az egyéb, fel nem sorolt programok, alkalmazások – okozta közvetlen, vagy közvetett károkért; mindazonáltal kijelenti: a lehetőségeihez mérten mindent megtesz ezek enyhítése, elkerülése érdekében.

Az üzemeltető a fórumon közzétett adatokért, képekért, szövegekért, sem más információhordozókért teljes felelősséget nem vállal, pusztán abban a mértékben, ahogy azt a Magyarországi Tartalomszolgáltatók Egyesületének Tartalomszolgáltatási Kódexe előírja. A Fórumon megjelenő tartalmakat a felhasználók (a fórumozók) töltik fel, és azokért ők vállalják a felelősséget, a szolgáltató, üzemeltető nem.
A Fórumon közölt adatok megbízhatóságával, hitelességével, minőségével kapcsolatban az üzemeltető semmifajta kontrollt nem végez, így semmilyen értelemben nem vonható felelősségre a Fórumon elhelyezett információkból következő esetleges káresemények miatt.

Az üzemeltető a Fórum moderátorára ruházza azt a jogát, hogy azokat a fórumhozzászólásokat, amelyek megsértik az itt olvasható pontok valamelyikét, vagy amelyek megsértik a moderálási alapelvek valamelyikét, eltávolítsák. Szintén a moderátorra ruházza azt a jogot, hogy e szabályok súlyos megszegését követően a fórumos felhasználói azonosítót megszüntethetik.
 

3.2. Felhasználók
A fórumot a nem regisztrált felhasználók csak korlátozott tartalommal olvashatják, a regisztrált felhasználók (azonosító és hozzá tartozó jelszó használata után) nézeteiket, véleményüket, gondolataikat jelen Fórumszabályzatban szabályozott módon kifejthetik.
Bárki felhasználónak minősül, aki a www.rackeve.hu, www.rackeve.hu/forum internet címeken elérhető számítógéppel közvetlenül, vagy közvetve - akár más internet oldalakon, keresőprogramokon, saját dokumentumaiban található hivatkozáson keresztül - bármilyen irányú adatforgalmat kezdeményez.
 


Regisztrált felhasználónak minősül:

a.)állampolgárságától és tartózkodási helyétől függetlenül az a természetes személy,
b.) bármely állam saját törvényei szerint, vagy a nemzetközi jog által elismert módon jegyzett jogi személynek, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetnek képviseleti joggal rendelkező tagja, munkatársa, megbízottja,(a továbbiakban együtt: regisztrált felhasználó), aki a fórum tartalmának módosítására - hozzászólás közzétételére - lehetőséget kap a fórum üzemeltetőjétől; megértette, magára nézve kötelezőnek tartja jelen szabályzatban foglaltakat.
c.) több lépcsős szigorúbb regisztrációs folyamat szükséges
A fórumok tartalmának megjelenítését nem minden internetes böngészőprogram támogatja, továbbá
a használt böngészőprogramok egyéni beállításai előre nem látható módon befolyásolhatják a tartalom
megjelenítését, a felhasználó számítógépének működését, annak üzem-, és adatbiztonságát.
A fórumot minden felhasználó saját kizárólagos felelősségére használja.
A fórumon a felhasználók tetszőleges álnevet (nicket) választhatnak maguknak, azonban nem választható
olyan név vagy álnév, továbbá nem adható meg a felhasználói profilban olyan adat
 • amely közismert közéleti vagy történelmi személyiség, népcsoport, szervezet vagy intézmény nevével egyezik, illetve arra utal, vagy azzal közvetlenül összekapcsolható; kivéve, ha a név, vagy álnév és a hozzászóló azonosságáról az üzemeltető meggyőződött,
 • megtévesztésig hasonlít már bejegyzett névre, vagy álnévre,
 • obszcén, vagy trágár kifejezés, rasszista; mások vallását, nemzeti-, nemzetiségi hovatartozását gyalázó-, sértő kifejezés; burkolt, vagy nyílt reklámhordozónak tekinthető,
 • jogszabályi értelemben védett név,
 • más személy vagy felhasználó jogos és méltányolható érdekeit sérti.
Természetesen mindenki regisztrálhat a saját polgári nevén akkor is, ha ugyanazon a néven közszereplő is ismert, és egészen addig használhatja is a nevet, amíg egyszer meg nem próbálja magát az ismert közszereplőnek kiadni.
Nem megengedett a fórumtagok megtévesztésére alkalmas regisztráció (több becenév/alteregó használata). Amennyiben egyértelműen bebizonyosodik, hogy másokat megtévesztve valaki egyszerre több nevet használva fórumozik, azonnali és végérvényes kitiltást kap az összes általa regisztrált felhasználó. E szabály alól kivételes esetben - előzetesen - felmentés kérhető a fórum moderátortól.
A fórumon a felhasználók egyedi képet (avatar) tölthetnek fel maguknak, ami minden üzenet esetén a felhasználó neve alatt jelenik meg. Az avatarral kapcsolatos követelmény, hogy témája nem lehet ízléstelen, pornográf, sértő vagy megtévesztő. Amennyiben a felhasználó által választott kép nem felel meg a fenti követelményeknek, a képet a moderátorok törlik.
 

3.3. Hozzászólások
Az üzemeltető saját belátása és érdekei szerint szabadon rendelkezik bármelyik fórumán közzétett hozzászólással, ideértve az egyes hozzászólások részét vagy egészét képező tudományos-, műszakiirodalmi-, vizuális-, hang- és szoftveralkotások tárolását, vagy törlését is. A hozzászólás közzétételével a regisztrált felhasználó lemond - az üzemeltető bármely fórumán, bármilyen formában közzétett – hozzászólása feletti rendelkezési jogáról; anyagi vagy más jellegű követelést a későbbiekben ezek tárolására, törlésére, vagy ezek elmaradására; megsemmisülésére alapozva nem támaszthat.
A hozzászólások valóságtartalmáért az üzemeltető semmilyen felelősséget nem vállal; azonban ha egy adott hozzászólás saját – vagy más – jogos és méltányolható érdekeit sérti, illetve közérdeket sérthet, azt indoklás nélkül törölheti.
Üzemeltető nyomatékosan felhívja minden regisztrált felhasználójának szíves figyelmét arra:
Alaposan és körültekintően mérlegeljék, milyen tartalommal, milyen formában teszik közzé hozzászólásaikat! A mérlegelés során vegyék mindenképpen figyelembe, hogy a fórumokat archiválja az üzemeltető, ezért bárki által, több év elteltével is visszakereshető egy-egy regisztrált felhasználó akár összes hozzászólása!
 

3.4.Moderáció
A fórumot a 3.1. pontban meghatározott cél teljesülése érdekében az üzemeltető utólagosan moderálja.
A moderátor, házigazda, adminisztrátor (továbbiakban: moderátor) munkáját jelen szabályzat alapján végzi és törekszik arra, hogy csak a feltétlenül szükséges módon avatkozzon be a párbeszédbe.
A moderátor alapvető feladata biztosítani a folyamatos társalgás lehetőségét, ennek érdekében törlik a fórumokon közzétett hozzászólások közül azokat amelyek:
 • akadályozzák a fórumok rendeltetésszerű használatát,
 • üzemeltető rendszerének, vagy bármely felhasználó számítógépének működését általuk nem kívánt módon befolyásolják,
 • tartalma jogszabályba, vagy jelen etikai szabályzatba ütközik.
A moderálás során, ha a hozzászólás jelen szabályzatban megfogalmazott szabályokkal nem összeegyeztethető, a moderátor a hozzászólás egészét törli. A törlés tényéről a moderátor e-mailben, privát üzenetben vagy az erre szolgáló topikban értesíti az érintett tag(ok)at.
A moderátor törölhet egy hozzászólást, ha:
 • a vitapartner, vagy más személyét sértő hangnemű,
 • személyiségi, illetve közösségi jogokat sértő,
 • adatvédelmi törvényt sértő,
 • agresszív, fenyegető, félelemkeltő, gyűlöletkeltő,
 • a közzétételének időpontjában hatályos jogszabályba ütközik, illetve bűncselekményre vagy egyéb jogsértésre történő felhívást, vagy arra jelentkezést tartalmaz,
 • a társadalom általánosan elfogadott erkölcsi normáit, a természeti, történelmi, tudományos, kulturális értékek megbecsülését, bármely világnézeti-, vallási meggyőződést sért,
 • népek, nemzetiségek, etnikumok, bármely kisebbségek, nemek, korosztályok közötti hátrányos megkülönböztetést tartalmaz (akár burkolt formában),
 • nem a vita tárgyával vagy a topik címével összefüggő,
 • már meglévő hozzászólást ismétel,
 • törölt hozzászólást idéz vagy ismétel,
 • nicket sértő vagy lejárató, alpári című vagy - tartalmú, trágár szavakat tartalmazó,
 • megsérti a levéltitkot,
 • a kulturált, folyamatos társalgást feltűnően és szándékosan akadályozó vagy zavaró,
 • a moderátor technikai vagy tartalmi rombolásnak minősíti (pl. vírusos állomány csatolása, túl nagy kép belinkelése, túl hosszú az üzenet szövege stb.),
 • moderálással, illetve a moderátorral foglalkozó bejegyzés, kivéve az e célt szolgáló topikokban.
A moderátor lezárhat, illetve törölhet egy témát (topikot) abban az esetben, ha a fent leírt pontokban
felsoroltak közül bármelyik fennáll, illetve a témához a megnyitást követő egy hónap alatt nem érkezett
egy hozzászólás sem.
A moderátor korlátozhat, vagy törölhet egy felhasználót, ha:
 • felhasználói neve jelen szabályzat bármely alpontjába ütközik
 • rendszeresen, szándékosan a moderátori alapelvekbe ütköző tevékenységet folytat
A tiltás lehet ideiglenes vagy végleges. A leggyakoribb eltiltási tételek: egy nap, egy hét, egy hónap, végleges. A letiltási tételek nem kötelezően ebben a sorrendben követik egymást; adott esetben akár azonnal kiszabható a legsúlyosabb büntetés is. Több fórum témát érintő, kirívóan súlyos esetben a fórum moderátora az adott regisztrált felhasználót azonnal letilthatja a teljes fórumra vonatkozóan, az összes – addig közzétett – hozzászólásának törlésével együtt.
 

Olyan nick használata, amely köthető egy - ideiglenes vagy végleges - tiltás alatt lévő másik felhasználói névhez, ugyancsak a mondott nick azonnali, végleges tiltását vonhatja maga után. Indokolt esetben egyes regisztrált felhasználók kérhetik felhasználói azonosítójuk törlését. Fizikai törlésre kizárólag akkor kerülhet sor, ha az adott felhasználó hozzászólásainak törlése nem rontja lényegesen a fórumok olvashatóságát. Amennyiben súlyosan zavaró lenne az adott regisztrált felhasználó hozzászólásainak törlése, abban az esetben a moderátorok "Törölt nick" azonosítóra írják át a felhasználói azonosítót, beolvasztva a hozzászólásokat ezen gyűjtőnév többtízezer hozzászólásába.
A kérés teljesítéséről az adott fórumcsoport, fórum moderátorai döntenek. Amennyiben több fórumcsoportot, fórumot, klubfórumot érint a regisztrált felhasználó kérése, abban az esetben az üzemeltető, vagy a fórumok adminisztrátorai döntenek.
Rovatáthelyezések, rovatösszevonások
A moderátor azokat a rovatokat (topicokat), amelyeket véleményük szerint nem a rovat (topic) tartalmának megfelelő fórumon nyitottak, áthelyezik a tematikailag megfelelő fórumokba.
A hasonló tartalommal vagy témára nyitott rovatokat (topicokat) a moderátorok összevonják. Az ebben érintett rovatokat (topicokat) az elsőként indítottba illesztik be. A moderátor - lehetőség szerint - segíti a regisztrált felhasználókat a fórum kezelésében, használatában. A felhasználókról tárolt adatok semmilyen módon nem kerülnek ki egy harmadik félhez, azonban moderátor élhet azzal a jogával, hogy a jogellenes hozzászólásokhoz kapcsolódó adatokat az illetékes hatóságoknak továbbítsa. A fórumban megjelenő hozzászólások csak személyes használatra nyomtathatók, tölthetők le, illetve terjeszthetők, és kizárólag a Polgármesteri Hivatal írásbeli hozzájárulásával lehet őket felhasználni.
 

3.5. Jogfenntartás
Ráckeve Város Önkormányzat fenntartja a jogot, hogy jelen szabályzatot időről-időre előzetes értesítés nélkül módosítsa vagy frissítse. A „Legutóbbi frissítés” dátuma a lap alján megmutatja, mikor történt a Szabályzat legutóbbi változtatása.

Ráckeve, 2010. augusztus 01.
 
 
 

Honlap Impresszuma:
 
Az oldal tulajdonosa: Ráckeve Város Önkormányzata
  2300 Ráckeve, Szent István tér 4.
Felelős kiadó: Ráckeve Város Jegyzője
Felelős szerkesztő: Ráckeve Város Jegyzője
Szerkesztőség, üzemeletető: Ráckeve Város Polgármesteri Hivatala
  2300 Ráckeve, Szent István tér 4.
  e-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.Telefon: 06-24-523-333
Feltöltés esetén az e-mail címekre lehet a dokumentációt küldeni: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

 

banner 900x300

Tourinform irodák és információs pontok felújítása

tourinform felujitas

Ráckeve Árpád tér és hév állomás közötti kerékpárút létesítése

logo kerekparut

A Ráckevei Ady Endre Gimnázium épületenergetika korszerűsítése KEHOP-5.2.9-16-2016-00119

adygimi 2 banner

Külterületi helyi közutak fejlesztése..." - VP6-7.2.1-7.4.1.2-16

eu videki tersegek

Ráckeve Város Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16

banner ASP 2018

A „Határtalanul!” program Kárpátaljai akcióprogram (HAT-17-04) pályázat

hatartalanul banner

Hasznos funkciók

szechenyi 2020 logo

A Közép-Duna vízi turizmusának komplex fejlesztése

szechenyi 2020

A ráckevei Vadkacsa szabadstrand fejlesztése

logo vadkacsa
 

csaladbarathely

Facebook

RSD Projekt

rsd banner

Online TV

A weboldal cookie-kat használ. Az “Elfogadom” gomb lenyomásával és az oldal használatával elfogadja őket.
Elfogadom