Ráckeve Város Önkormányzata az önkormányzati vagyonról és a vagyongazdálkodás rendjéről szóló 20/2012.(X.24.) önkormányzati rendelete alapján a következő pályázati felhívást teszi közzé:

1. A pályázatot kiíró neve, székhelye:

Ráckeve Város Önkormányzata, 2300 Ráckeve Szent István tér 4.

Tel.szám: 24/523-333

Fax szám: 24/422-521

 2. A pályázat célja:

Önkormányzati ingatlan értékesítése.

3. A pályázat jellege:

A pályázat nyílt, egyfordulós.

4. A pályázat tárgya, a pályáztatásra kerülő ingatlan adatai:

Ráckeve, belterület 444/1/A/30 helyrajzi számú társasházi lakás, természetben Ráckeve, Szent István tér 3. III/27. szám alatt található. Az ingatlan per és igénymentes.

Az ingatlan irányára: bruttó 16.500.000 Ft

A lakás leírása:

Az ingatlan Ráckeve központjában helyezkedik el a Szent István tér 3. száma alatt, a társasház 3. emeletén. A lakás összesen 48 m2 alapterületű. Helyiségei: közlekedő, konyha-étkező, kamra, wc, fürdőszoba, nappali, hálószoba. Padlóburkolata metlachi, linóleum, parketta. A falak festett felületűek, egyes részeken lambériaburkolattal, a fürdőben csempézett. Külső nyílászárói fa szerkezetűek, hagyományos üvegezéssel. A lakás belső műszaki állapota felújítandó, energetikailag korszerűtlen. A fűtést házközponti gázkazán biztosítja, radiátoros hőleadókkal, lakásonként egyedi mérőórákkal. A melegvíz szintén távvezetéken keresztül érkezik a lakásba. Az ingatlan a településen belül frekventált elhelyezkedésű, tájolásának köszönhetően világos.

Az ingatlan előzetes egyeztetés után (Polgármesteri Hivatal Műszaki Irodája: 24/523-343) megtekinthető.

5. Pályázati biztosíték:

Az ingatlan tulajdonjogára pályázni 500.000,-Ft biztosíték ellenében lehet. A biztosíték összegét Ráckeve Város Önkormányzat 11742070-15393238 számú számlájára kell átutalni. A biztosíték befizetését a pályázat benyújtásával egyidejűleg igazolni szükséges.A befizetés teljesítésének a jóváírás napja minősül.

Ha a pályázat nyertese – vagy annak visszalépése folytán a szerződés megkötésére jogosult pályázó – az adásvételi szerződés megkötésétől eláll, akkor a letétként elhelyezett biztosítékot elveszti.

A pályázat minden további vesztesének a biztosítékot vissza kell téríteni.

7. Pályázati feltételek:

Bármely természetes vagy jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság pályázhat.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

7.1. Ha a pályázó jogi személy, vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, a pályázónak a beadáshoz képest:

a) 30 napnál nem régebbi eredeti cégkivonatát vagy annak hitelesített másolatát, valamint aláírásra jogosult képviselőjének eredeti aláírási címpéldányát vagy annak hitelesített másolatát,

b) a létrejöttét igazoló bírósági, vagy más egyéb nyilvántartásba vételéről szóló okiratot, valamint a képviselet jogára vonatkozó továbbá az aláírás hitelességét igazoló okiratot.

7.2. egyéni vállalkozó esetén a vállalkozói engedély hiteles másolatát,

7.3. természetes személy esetén a természetes személy személyi adatait.

8. Az ajánlatok benyújtásának helye:

Ráckeve Város jegyzője részére, Ráckevei Polgármesteri Hivatal 2300 Ráckeve, Szent István tér 4. szám I. emelet.

9. Az ajánlatok benyújtásának módja:

Az ajánlatok benyújthatók személyesen vagy postai úton. Az ajánlatot zárt borítékban kell benyújtani egy példányban, melynek minden oldalát aláírással kell ellátni. A borítékon a következő szövegrészt kérjük feltüntetni: „Pályázati ajánlat a Ráckeve belterület 444/1/A/30 hrsz-ú társasházi lakás megvételére” A boríték semmilyen utalást ne tartalmazzon az ajánlattevő személyére vonatkozóan!

Kiíró hiánypótlási lehetőséget nem biztosít!

10. A pályázatok elbírálásának szempontja:

A pályázat nyertese az az ajánlattevő lesz, aki a pályázati feltételeknek megfelel és összességében a legelőnyösebb ajánlatot teszi. A pályázat elbírálásánál előnyben részesül az az ajánlattevő, aki a vételárat egy összegben fizeti meg, illetve a legnagyobb egy összegű vállalást teszi.

A pályázat nyertesével az adásvételi szerződést a döntést követő 30 napon belül köti meg azönkormányzat. A kiíró csak a pályázat nyertesével - vagy annak visszalépése esetén a második legelőnyösebb ajánlatot tevő pályázóval köt szerződést.

11. Az ajánlat minimális tartalmi elemei a következők:

- pályázó nevét, címét (székhelyét),természetes személy pályázó esetén személyes adatait, elérhetőségeit (telefonszám, telefaxszám),

- valamint a pályázó rövid bemutatását tartalmazó melléklet.

- A pályázónak nyilatkoznia kell arra vonatkozóan, hogy elfogadja-e a pályázati feltételeket,

- a pályázónak egyértelműen nyilatkoznia kell az ingatlanért felkínált vételár nagyságáról

(egyösszegű megajánlást kér a kiíró), a fizetés módjáról és ütemezéséről,

- a pályázó nyilatkozzon az ajánlati kötöttség elfogadására vonatkozóan,

- a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogyan kívánja hasznosítani az ingatlant,

- a biztosíték megfizetésének igazolása.

- az ajánlat első lapja egy olvasólap legyen, amelyen a következő adatok szerepeljenek:

  • ajánlattevő neve és székhelye/lakóhelye
  • a vételár összegére tett megajánlás bruttó módon, Ft-ban meghatározva
  • nyilatkozat, hogy az önkormányzat felé semmilyen jogcímen lejárt tartozás nem áll fenn
  • nyilatkozat a pályázati felhívásban foglaltak tudomásul vételéről.

11. Az ajánlatok benyújtásának határideje:

2020. július 13., hétfő 12.00 óra (a postai úton feladott pályázatoknak ezen időpontig be kell érkezniük).

12. A nyilvános bontás ideje, helye: 2020. július. 13. 14.00 óra a Ráckevei Polgármesteri Hivatal I. emeleti tanácsterme. A bontáson a kiíró képviselője, a kiíró által meghívott személyek, valamint a pályázók, illetve meghatalmazottjaik is jelen lehetnek. Meghívót a pályázók részére kiíró külön nem küld.

13. Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:

A pályázó ajánlatához 90 napig kötve van. Az ajánlati kötöttség az ajánlatok benyújtására nyitva álló határidő lejártakor kezdődik.

14. A pályázati eljárásra vonatkozóan további információ szerezhető:

Molnár Józsefné műszaki irodavezető: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát., tel: 06-24-523-345

15. Pályázatok elbírálása:

A pályázatokat az önkormányzati vagyonról és a vagyongazdálkodás rendjéről szóló 20/2012.(X.24.) önkormányzati rendelet alapján Ráckeve Város Önkormányzatának Képviselő-testülete bírálja el. A nyertes pályázóval az önkormányzat által kötött adásvételi szerződés aláírására a polgármester jogosult.

16. Egyéb információ:

Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 14.§ (2) bekezdése alapján a helyi önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan értékesítése esetén az államot minden más jogosultat megelőző elővásárlási jog illeti meg.

Az önkormányzat fenntartja magának azt a jogot, hogy a pályázati eljárást érvényes pályázatok benyújtása esetében is indokolás nélkül is eredménytelenné nyilváníthatja.

A pályázati eljárásban csak olyan természetes vagy jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság vehet részt pályázóként, aki vállalja, hogy az önkormányzattal szemben bármilyen jogügyletből kifolyó lejárt tartozását legkésőbb a pályázatok benyújtásának határidejéig teljes egészében kiegyenlíti. Ennek elmaradása esetén a pályázót ki kell zárni a pályázati eljárásból.

Az adásvételi szerződésben rögzítésre kerül, hogy az ingatlan értékesítése a jelenlegi műszaki és jogi állapotban történik.

A tulajdonjog változás ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetésének költségei a vevőt terhelik.

A késve érkezett pályázatokat a kiíró érvénytelennek minősíti.

A pályázati kiírás a Ráckeve Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján, az Önkormányzat honlapján (www.rackeve.hu), közösségi oldalán, a Ráckevei Újságban kerül meghirdetésre.

Ráckeve Város Önkormányzata

banner 900x300

Tájékoztató a koronavírusról

corona plakát

Ráckeve Árpád tér és hév állomás közötti kerékpárút létesítése

logo kerekparut

Tourinform irodák és információs pontok felújítása

tourinform felujitas

A Ráckevei Ady Endre Gimnázium épületenergetika korszerűsítése KEHOP-5.2.9-16-2016-00119

adygimi 2 banner

Külterületi helyi közutak fejlesztése..." - VP6-7.2.1-7.4.1.2-16

eu videki tersegek

Ráckeve Város Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16

banner ASP 2018

A „Határtalanul!” program Kárpátaljai akcióprogram (HAT-17-04) pályázat

hatartalanul banner

Hasznos funkciók

A ráckevei Vadkacsa szabadstrand fejlesztése

logo vadkacsa
 

Ráckevei integrált szociális város-rehabilitáció pályázat VEKOP-6.2.2-15-2016-00004

interalt szocrehab

csaladbarathely

Facebook

RSD Projekt

rsd banner

Online TV

A weboldal cookie-kat használ. Az “Elfogadom” gomb lenyomásával és az oldal használatával elfogadja őket.
Elfogadom