Tájékoztató a szavazókörök számának, sorszámának és területi beosztásának megállapításáról.

Tisztelt ráckevei választópolgárok!

2013. május 3-án hatályba lépett a 2013. évi XXXVI. törvény a választási eljárásról (továbbiakban: Ve.), melyet az országgyűlési képviselők, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, a nemzetiségi önkormányzati képviselők, valamint az Európai Parlament tagjainak választásán kell alkalmazni.

A jegyzőnek, mint a Helyi Választási Iroda (továbbiakban: HVI) vezetőjének e törvényből adódó hatásköre és kötelezettsége, hogy a településen 2013. július 31-ig kialakítsa a szavazóköröket, meghatározza azok számát, sorszámát, területi beosztását, és azt a helyben szokásos módon 15 napra közzétegye.

A korábban hatályos választási eljárási törvény alapján eddig Ráckevén 10 szavazókör működött. Sajátossága volt ennek a területi beosztásnak az utcák szétszabdaltsága, egyes utcák különböző részei más-más szavazókörhöz tartoztak.

A Ve. új szabályai jelentős változásokat hoztak az eljárásban, a szavazókörökre vonatkozó rendelkezések is megváltoztak. A körzeteket úgy kell kialakítani, hogy egy szavazókörhöz minimum 600, maximum 1500 választópolgár tartozzon. Lehetővé vált a szavazókörök számának csökkentése, ezzel kevesebb lesz a költség is.
 
Az új szavazókörök első alkalommal az országgyűlési képviselők választásán működnek 2014. tavaszán. Kialakításuknál figyelembe kellett venni azt is, hogy Ráckevén – tekintettel arra, hogy a lakosságszám az előző választás óta 10.000 fő fölé emelkedett – a 2014. évi helyi választásokon (ősszel) a képviselők nem egyéni listás, hanem vegyes választási rendszerben (egyéni választókerületben és kompenzácós listán) – jutnak mandátumhoz. A helyhatósági választásokra egyéni választókerületeket kell kialakítani, az erre vonatkozó szabályokat is a Ve. határozza meg. (pl. minden választókerületnek olyan összefüggő területet kell alkotnia, melyben a választópolgárok száma megközelítőleg azonos, az átlagtól 5 %-nál nagyobb mértékben történő eltérést külön indokolni kell.) Az egyes szavazókörök a választókerületek részei lesznek, nem léphetik túl azok területi határát. (A választókerületek kialakítására nem most, hanem a választás évében március 31-ig kerül sor, itt csupán utalok a szavazókörökkel kapcsolatos összefüggésre.)

Az új beosztás szerint 8 szavazókör lesz Ráckevén, melyek mindegyikéhez kb.1000 választópolgár tartozik.

Városunk sajátossága, hogy „kettészeli” a Kis-Duna, mégsem lehetett a két városrészt teljesen külön kezelni, mert a jogszabályi feltételeknek nem felelt volna meg. Az új felosztással Újtelep északi részén élő választópolgárok a városközpontban adhatják le szavazataikat, az 1. sz. szavazókör átnyúlik az újtelepi városrészre.

A másik lényeges változás, hogy Újhegy – mivel e területen a választópolgárok száma a törvény által egy választókerülethez tartozó választópolgárok minimumaként meghatározott 600 főnek az egyharmadát sem éri el - nem lesz külön szavazókör, a város északi részén kialakított körzethez tartozik.

Az arányosság követelménye miatt a város többi részén is van módosítás a szavazókörök területi beosztásában.

Az új körzetek kialakítása sok választópolgárt érint, de – a változások által szükségessé váló kisebb módosításoktól eltekintve – remélhetőleg több választási cikluson keresztül maradhat a most kialakított rendszer.

E néhány gondolat előrebocsátásával szerettem volna tájékoztatni Önöket a szavazókörök kialakításának hátteréről, a változások „miértjéről” abban a reményben, hogy ezek ismeretében megértéssel fogadják.

A szavazókörök számának, sorszámának, területi beosztásának, valamint a szavazóhelyiségek címének megállapításáról szóló határozatot a Ráckevei Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján, valamint Ráckeve város honlapján (www.rackeve.hu) (a lap jobb oldalán „Ráckeve Város szavazóköreinek kialakítása címmel ) 2013. július hó 25. napján közzétettem, a közzététel ideje augusztus hó 9. napjáig tart, a határozat ellen jogorvoslattal ezen időszak alatt élhetnek. Az illetékmentes fellebbezést a HVI vezetőjéhez (jegyzőhöz) kell benyújtani, elbírálására a Területi Választási Iroda Vezetője (Pest Megye Főjegyzője) jogosult, aki három napon belül döntést hoz, a szavazóköri beosztást módosítja, vagy a fellebbezést elutasítja.
 

Mesterné Veszeli Mária
jegyző, HVI vezető

banner 900x300

Tourinform irodák és információs pontok felújítása

tourinform felujitas

Ráckeve Árpád tér és hév állomás közötti kerékpárút létesítése

logo kerekparut

A Ráckevei Ady Endre Gimnázium épületenergetika korszerűsítése KEHOP-5.2.9-16-2016-00119

adygimi 2 banner

Külterületi helyi közutak fejlesztése..." - VP6-7.2.1-7.4.1.2-16

eu videki tersegek

Ráckeve Város Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16

banner ASP 2018

A „Határtalanul!” program Kárpátaljai akcióprogram (HAT-17-04) pályázat

hatartalanul banner

Hasznos funkciók

Ráckevei integrált szociális város-rehabilitáció pályázat VEKOP-6.2.2-15-2016-00004

interalt szocrehab

A ráckevei Vadkacsa szabadstrand fejlesztése

logo vadkacsa
 

csaladbarathely

Facebook

RSD Projekt

rsd banner

Online TV

A weboldal cookie-kat használ. Az “Elfogadom” gomb lenyomásával és az oldal használatával elfogadja őket.
Elfogadom