Tisztelt Ráckeveiek!

Ezen tájékoztató célja, hogy összefoglalja és tudatosítsa mindnyájunkban a lakossági köztisztasági feladatokat annak érdekében, hogy megőrizzük környezetünk tisztaságát és állagát.

Az ingatlantulajdonosok köztisztasági kötelezettségei:

Minden ingatlan tulajdonosának feladata a telekhatár és az úttest széle közötti sáv rendezettségének, gondozottságának biztosítása. Ezen munkákhoz tartozik a terület szemét- és gyom-mentesítése, a bokrok és a gyep nyírása, illetve a járda felületén a hó-eltakarítása (téli síkosság-mentesítés) is.

Az ingatlantulajdonos feladata a közterületen képződő csapadékvíz zavartalan lefolyása érdekében az ingatlan mellett található nyílt árok és műtárgyainak (kapubejárók átereszei, ingatlanhoz tartozó összefolyók, csapadékvízgyűjtők) takarítása, növények vágása és az akadályt jelentő anyagok és más hulladék eltávolítása is. A közterületen történő kapubeálló vagy más műtárgy kiépítéséhez engedélyt kell kérni az önkormányzattól.

A országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII.20.) Korm. rendelet 47.§ (9) bekezdése szerint a telekről csapadékvizet a közterületi nyílt vízelvezető árokba csak zártszelvényű vezetékben és az utcai járdaszint alatt szabad kivezetni, semmi esetre sem az járdára, útra - károsítva, alámosva azokat.

Amennyiben a vízelvezető árok a közút tartozéka, úgy abba a környezetéből – a telkekről – csapadékvíz bevezetése csak az út kezelőjének hozzájárulásával történhet.

Tilos a csapadékvizet a szennyvízcsatorna-rendszerbe bekötni! Ez a rendszer túlterheléséhez vezet, ezért a szennyvíz elöntheti a közterületet, illetve a mélyebb területeken a pincéket.

A magáningatlan területén található növények kilógó ágainak, hajtásainak nyeséséről az ingatlantulajdonos köteles gondoskodni a járdán valamint a közúton történő zavartalan közlekedés érdekében. A lakótelepeken az épületekhez csatlakozó járdák tisztántartása a lakóközösség feladata.

Az üzletek és egyéb elárusító helyek, vendéglátó egységek, intézmények és szolgáltató egységek előtti járdaszakaszt, illetőleg ha a járda mellett zöldsáv is van, az úttestig terjedő teljes területet - a nyitva tartás ideje alatt a tulajdonos köteles tisztán tartani.

Az ingatlan előtti járdát a tulajdonos naponta mind a téli, mind a nyári időszakban, legkésőbb reggel 7 óráig, köteles letakarítani és a hulladékot az összegyűjtött háztartási hulladékkal együtt elszállítani.

(A köztisztasági szabályokat részletekbe menően Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének „a köztisztasággal, a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásokról, a szervezett köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételéről, valamint a közterületek tisztántartásáról” szóló 4/2011.(I.24.) önkormányzati rendelete szabályozza.)

Szintén az ingatlantulajdonos feladatai közé tartozik az ingatlan rágcsálómentesítése. Sajnos egyre több az olyan elhanyagolt ingatlan, ahol csak hatósági kötelezésre tesznek eleget ezen kötelezettségüknek.

Égetésre vonatkozó szabályok:

A háztartási hulladék elégetése szennyezi a környezetet és károsítja az egészségünket is, így a zöld javakat elsősorban helyben történő komposztálással kell hasznosítani és talajjavító anyagként felhasználni.

Az égetésre vonatkozó szabályokat részletesen Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2001. (IX. 24.) számú „a környezetvédelem részleges helyi szabályozásáról” szóló rendelete határozza meg.

A rendelet 2016. júliusi módosítását követően lehetőség van Ráckeve belterületén a kerti hulladék elégetésére február 1. és május 31. közötti időszakban, illetve szeptember 1. és december 15. közötti időszakban pénteken 8:00 és 18:00 óra között, amennyiben nincs egyéb égetésre vonatkozó tiltás. A város teljes közigazgatási területén, hétvégén és ünnepnapokon tilos a kerti hulladék égetése.

Lomtalanítás, szelektív hulladékgyűjtés:

Az utóbbi évek változása, hogy a lomtalanítás nem előre meghirdetett közös időpontban történik, hanem az ingatlantulajdonossal előre egyeztetett időpontban szállítják el a háztartásban keletkezett lomot. Erre évente kétszer van lehetősége a lakosoknak. Ugyancsak háztól történik az újrahasznosítható hulladékok közül a csomagolási hulladék, valamint fém hulladékok havonta, zöldhulladék évi hat alkalommal történő elszállítása - a közszolgáltató által kiadott hulladékszállítási rend szerint. Az üveg hulladékok gyűjtésére a hulladékgyűjtő szigeteken van lehetőség.

Zöldfelületi szabályok és a vizeink védelme:

A zöld környezet megóvása rendkívül fontos feladat, így a városban a fák kivágása (gyümölcsfa kivételével) közterületen - magánterületen különös tekintettel a védelem alá helyezett területekre - engedélyköteles tevékenységnek számít. Részletesen a Képviselő-testület „a fák védelmének helyi szabályozására” vonatkozó 3/2001. (IV.2.) önkormányzati rendelete szabályozza.

A természetes vizek védelme érdekében fontos kiemelni, hogy tavakba, holtágakba, vizek medrébe kihelyezett hulladék, beleértve a zöld hulladékot is(!), valamint az ásott kútba, élővízfolyásba történő szennyvíz vagy csapadékvíz bevezetése is nagymértékben veszélyezteti vizeink állapotát, így súlyos természetkárosításnak számít és tilos!

Védekezés a parlagfű ellen

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 17. § (4) bekezdésében foglaltak alapján „a földhasználó köteles az adott év június 30. napjáig az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és azt követően ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani”, ezért a védekezési, gyommentesítési tevékenységet a vegetációs periódus alatt, de legalább október 31-ig folyamatosan végezzék el minden gyomnövény esetében.

Kérjük az ingatlantulajdonosokat, hogy az ingatlanuk előtt lévő közterületen, valamint saját ingatlanukon az időszerű munkákat végezzék el, mellyel elkerülhetik a szankcionálással járó anyagi hátrányokat.

A köztisztaság és a települési környezet fenntartása elsőrendű közegészségügyi érdek, ezért ennek előmozdításában mindenki köteles közreműködni.

Városunk köztisztasági helyzetének javítása érdekében tett együttműködésüket nagyon köszönjük!

Polgármesteri Hivatal

(A hivatkozott helyi rendeletek megtalálhatóak honlapunkon, vagy a polgármesteri hivatalban megismerhetők.)

banner 900x300

Tourinform irodák és információs pontok felújítása

tourinform felujitas

Ráckeve Árpád tér és hév állomás közötti kerékpárút létesítése

logo kerekparut

A Ráckevei Ady Endre Gimnázium épületenergetika korszerűsítése KEHOP-5.2.9-16-2016-00119

adygimi 2 banner

Külterületi helyi közutak fejlesztése..." - VP6-7.2.1-7.4.1.2-16

eu videki tersegek

Ráckeve Város Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16

banner ASP 2018

A „Határtalanul!” program Kárpátaljai akcióprogram (HAT-17-04) pályázat

hatartalanul banner

Hasznos funkciók

A ráckevei Vadkacsa szabadstrand fejlesztése

logo vadkacsa
 

Ráckevei integrált szociális város-rehabilitáció pályázat VEKOP-6.2.2-15-2016-00004

interalt szocrehab

csaladbarathely

Facebook

RSD Projekt

rsd banner

Online TV

A weboldal cookie-kat használ. Az “Elfogadom” gomb lenyomásával és az oldal használatával elfogadja őket.
Elfogadom