Ráckeve Város képviselő-testületének a településfejlesztéssel, településrendezéssel  és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól alkotott 6/2017 (III.24.) önkormányzati rendelete 5. §. bekezdése alapján a partnerségi egyeztetésben résztvevők körét tájékoztatom, hogy

  1. Ráckeve Város Képviselő-testülete a 251/2017. (IX. 27.), valamint a 362/2017. (XI. 23.) számú önkormányzati határozatában döntött a hatályos településrendezési eszközök módosításának szükségességéről, és arról, hogy a változásra kijelölt területet kiemelt fejlesztési területté nyilvánítja a fejlesztés megvalósítása érdekében. A kiemelt fejlesztési területté nyilvánított 0549/19 helyrajzi számú telek különleges megújuló energiatermelő fejlesztésre meghatározott terület, míg a (8258/3) helyrajzi számú telek több részterülete lakóterületi fejlesztésre meghatározott terület, melyek a rendezési terv módosításával járó szándékok, valamint összhangban vannak a város településfejlesztési koncepciójában foglaltakkal.

A településrendezési eszközök módosításának egyeztetése a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Rendelet) 32.§ (6) bekezdés c) pontja alapján, a Rendelet 42.§ szerinti tárgyalásos eljárással történik, tekintettel arra, hogy a módosítások a képviselő-testület döntésével kiemelt fejlesztési területté nyilvánított területek.

  1. Ráckeve város helyi építési szabályzatának módosítása a 0371/7 hrsz-ú telket érintően:

Ráckeve Város a 165/2017 (VI. 21.) számú képviselő-testületi határozatával és a 14/2017. (VI. 22.) önkormányzati rendeletével fogadta el a Településszerkezeti tervét és a Helyi Építési Szabályzatát. Az elfogadott településszerkezeti tervben a 0371/7 hrsz-ú ingatlan terület Mk jelű kertes mezőgazdasági terület területfelhasználásba van besorolva, míg a Szabályozási terven közlekedési területként szerepel. Rajztechnikai hiba folytán a szabályozási terv korrekciója szükséges, az érintett ingatlant Mk-u[MD1] jelű kertes mezőgazdasági övezetbe szükséges átsorolni a településszerkezeti terv és a szabályozási terv összhangja érdekében.

A településrendezési eszközök módosításának egyeztetése a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Rendelet) 32.§ (6a) bekezdés c) pont cb) alpontja alapján, a Rendelet 42/A. § szerinti állami főépítészi eljárással történik, tekintettel arra, hogy a módosítás a helyi építési szabályzatban meghatározott szabályozási elem pontosítása érdekében övezet határának a módosítása történik, amely a településszerkezeti terv módosítását nem teszi szükségessé.

A Rendelet 42.§ (1) bekezdése alapján tárgyalásos eljárás esetén a polgármester a településrendezési eszköz tervezetét a végső szakmai véleményezési szakasz kezdeményezése előtt véleményezteti a partnerekkel a 29/A.§ szerint.

A Rendelet 42/A. § (1) bekezdése alapján az állami főépítészi eljárás esetén a polgármester a településrendezési eszköz tervezetét a záró szakmai vélemény megkérése előtt véleményezteti a partnerekkel a 29/A.§ szerint.

Az elkészült dokumentumok megtekinthetők elektronikusan itt pdf Ráckeve Város településrendezési eszközeinek módosítása két részterületen (1.71 MB) pdf Ráckeve Város helyi építési szabályzatának módosítása a 0371/7 hrsz-ú telket érintően (1.92 MB) , vagy papíralapú dokumentum formátumban a Polgármesteri Hivatalban. Személyes megtekintés esetén előzetes időpont-egyeztetés telefonon: 06 30 9005898, vagy emailben Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. elérhetőségen.

Tájékoztatom az érdekelteket, hogy a településszerkezeti terv, a szabályozási terv, valamint helyi építési szabályzat módosításának tervezetével kapcsolatban észrevételt, javaslatot tehetnek, véleményt nyilváníthatnak elektronikus levélben a Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. és Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címekre, vagy írásos észrevétellel a Ráckevei Polgármesteri Hivatal címére történő megküldéssel, vagy az írásos észrevétel személyes leadásával a Polgármesteri Hivatal titkárságán.

Vélemény-nyilvánítás utolsó időpontja: 2017.12.29.

Tájékoztatom továbbá a település lakosságát, a partnerségi egyeztetésben résztvevők körét, hogy 2017. december 18-án (hétfőn) 11 órakor lakossági fórumot tartunk (helye: Ráckeve, Szent István tér 4. Polgármesteri Hivatal I. emeleti tárgyaló) a fentiekben ismertetett témában.

Szadai József
polgármester

banner 900x300

Tourinform irodák és információs pontok felújítása

tourinform felujitas

Ráckeve Árpád tér és hév állomás közötti kerékpárút létesítése

logo kerekparut

A Ráckevei Ady Endre Gimnázium épületenergetika korszerűsítése KEHOP-5.2.9-16-2016-00119

adygimi 2 banner

Külterületi helyi közutak fejlesztése..." - VP6-7.2.1-7.4.1.2-16

eu videki tersegek

Ráckeve Város Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16

banner ASP 2018

A „Határtalanul!” program Kárpátaljai akcióprogram (HAT-17-04) pályázat

hatartalanul banner

Hasznos funkciók

szechenyi 2020 logo

A ráckevei Vadkacsa szabadstrand fejlesztése

logo vadkacsa
 

csaladbarathely

Facebook

RSD Projekt

rsd banner

Online TV

A weboldal cookie-kat használ. Az “Elfogadom” gomb lenyomásával és az oldal használatával elfogadja őket.
Elfogadom