Ráckeve Város Jegyzője, mint I. fokon eljáró önkormányzati adóhatóság ellenőrzési kötelezettségének eleget téve megkezdi az építményadó bevallási kötelezettségek teljesítésének ellenőrzését.

Ráckevén a többször módosított 1992. év óta hatályban lévő 19/1991 (XII.13.) építményadóról szóló önkormányzati rendelet alapján kell adót fizetni a lakás és a nem lakás céljára szolgáló épület, épületrészek után. Az adókötelezettség a használatbavételi, illetőleg a fennmaradási engedély jogerőre emelkedését vagy a használatbavétel tudomásulvételét követő év első napján keletkezik. Az engedély nélkül épült, vagy anélkül használatba vett építmény esetén az adókötelezettség a tényleges használatbavételt követő év első napján keletkezik.

Az ingatlan tulajdonosának akkor is be kell nyújtania a bevallását, ha egyébként a vonatkozó jogszabály alapján mentes az adófizetés alól.

Amennyiben az ingatlan tulajdonosa a bevallási kötelezettségének nem tesz eleget, az adóhatóság jogosult bírságot kiszabni. Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (Art.) 220. § (1) bekezdése alapján, ha jogszabály eltérően nem rendelkezik, az adóhatóság az e törvényben, adókötelezettséget előíró törvényben, illetve e törvények felhatalmazásán alapuló más jogszabályban megállapított kötelezettségnek a megszegése miatt a természetes személy adózót kettőszázezer forintig, nem természetes személy adózót ötszázezer forintig terjedő mulasztási bírsággal sújthatja. A kötelezettség megszegésének minősül a kötelezettség hibás, hiányos, valótlan adattartalommal történő, vagy késedelmes teljesítése, illetve teljesítésének elmulasztása.

Jelen átfogó ellenőrzés alkalmával az adóhatóság eltekint a mulasztási bírság kiszabásától azon ingatlan tulajdonosoknál, akik az elmaradt bevallásokat 2018. szeptember 30. napjá­ig pótolják.

Aki az építményadó bevallási kö­telezettségének korábban már eleget tett, és változás nem következett be, újabb bevallást nem kell benyújtania.

A bevalláshoz szükséges nyomtatványok és a hozzá tartozó útmutató letölthető az önkormányzat hivatalos honlapjáról (www.rackeve.hu/Polgármesteri hivatal/Adóügyi iroda/Adóügyi iroda dokumentumai/Építményadó)

Internetes elérés hiányában a nyomtatvány beszerezhető a Ráckevei Polgármesteri Hivatal Adóügyi Irodáján ügyfélfogadási idő alatt: hétfőn, szerdán 8.00–12.00 és 13.00–16.00, pénteken 8.00–12.00 óra között. Amennyiben a kitöltéssel kapcsolatban kérdés, probléma merül fel, az iroda munkatársai készséggel állnak rendelkezésükre. Telefon: 06-24/523-339

Tájékoztató talajterhelési díjról szóló rendelet megalkotásáról

Tájékoztatom, hogy 2018. augusztus 1. napjától hatályba lép Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2018.(VI.25.) számú önkormányzati rendelete (továbbiakban: Rendelet) a talajterhelési díjról és a környezetvédelmi alapról, ezzel egyidejűleg a tárgykört szabályozó korábbi rendelet hatályát veszti.

Felhívom a figyelmét, hogy a Rendelet számos mentességi és kedvezményi feltétellel bővült azzal a szándékkal, hogy ösztönözze a lakosságot a rendelkezésre álló közcsatornára való csatlakozásra, ezáltal környezetünk védelmére.

Tájékoztatásként kiemelem, hogy:

mentesül a talajterhelési díjhátralék megfizetésének

100 %-a alól az az ingatlantulajdonos, aki 2018.12.31-ig,

50 %-a alól, aki 2019.12.31-ig,

25 %-a alól, aki 2020. december 31-ig

a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornahálózatra ráköt és a rákötés tényét a víziközmű szolgáltatóval megkötött közüzemi szerződés bemutatásával igazolja.

A rendelet megtalálható Ráckeve város honlapján - www.rackeve.hu –  folder Helyi rendeletek között, részletes tájékoztatás kérhető a fenti elérhetőségen az adóiroda munkatársaitól.

Bízom benne, hogy az érintett lakosság önkéntes jogkövető magatartásának következtében, nem lesz szükség az adóhatóság általi szankcionálásra.

Ráckeve, 2018. július 12.

Tisztelettel:

dr. Kereszturi Zita
Ráckeve Város Jegyzője

banner 900x300

Tourinform irodák és információs pontok felújítása

tourinform felujitas

Ráckeve Árpád tér és hév állomás közötti kerékpárút létesítése

logo kerekparut

A Ráckevei Ady Endre Gimnázium épületenergetika korszerűsítése KEHOP-5.2.9-16-2016-00119

adygimi 2 banner

Külterületi helyi közutak fejlesztése..." - VP6-7.2.1-7.4.1.2-16

eu videki tersegek

Ráckeve Város Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16

banner ASP 2018

A „Határtalanul!” program Kárpátaljai akcióprogram (HAT-17-04) pályázat

hatartalanul banner

Hasznos funkciók

A ráckevei Vadkacsa szabadstrand fejlesztése

logo vadkacsa
 

Ráckevei integrált szociális város-rehabilitáció pályázat VEKOP-6.2.2-15-2016-00004

interalt szocrehab

csaladbarathely

Facebook

RSD Projekt

rsd banner

Online TV

A weboldal cookie-kat használ. Az “Elfogadom” gomb lenyomásával és az oldal használatával elfogadja őket.
Elfogadom