Ráckeve Város Önkormányzata az önkormányzati vagyonról és a vagyongazdálkodás rendjéről szóló 20/2012.(X.24.) önkormányzati rendelete alapján a következő pályázati felhívást teszi közzé:

1. A pályázatot kiíró neve, székhelye:

Ráckeve Város Önkormányzata, 2300 Ráckeve Szent István tér 4.

Tel.szám: 24/523-333

Fax szám: 24/422-521

2. A pályázat célja:

Önkormányzati ingatlan hasznosítása bérbeadás útján

3. A pályázat jellege:

A pályázat nyílt, egyfordulós, amelynek során a kiíró az első forduló pályázati feltételeinek megfelelő pályázók számára a második fordulóban további feltételeket határozhat meg, és az ezen feltételeknek megfelelő pályázók közül választja ki a nyertes pályázót.

4. A pályázat tárgya, a pályáztatásra kerülő ingatlanrész adatai:

Ráckeve, belterület 5114 helyrajzi számon nyilvántartott, kivett strandfürdő, udvar megnevezésű, természetben 2300 Ráckeve, Dömsödi út 4. szám alatt található ingatlan, jelen pályázati kiírás elválaszthatatlan mellékletét képező térképen megjelölt, 200 m² nagyságú bérelhető földrészletén történő vendéglátóegység (büfé) létesítése és üzemeltetése terasszal együtt.

Az ingatlanrész bérleti díja:

  • minimum összeg: 180.000, - Ft/ hónap strandszezon időszaka alatt
  • strandszezonon kívül eső időszakban minimum összeg: 50.000, -Ft/hónap

Az ingatlanbérlet kezdő időpontja: 2021. január 1. napja.

Ingatlan bérbeadásának ideje: 10 év határozott idő

Az ingatlan kivett strandfürdő, udvar megnevezésű, K-Rek-2 építési övezetbe sorolt.

Az ingatlan előzetes egyeztetés után (Polgármesteri Hivatal Műszaki Irodája: 24/523-343) megtekinthető.

5. Pályázati biztosíték:

Az ingatlanrész bérlésére pályázni 50.000, - Ft biztosíték ellenében lehet. A biztosíték összegét a Ráckeve Város Önkormányzat 11742070-15393238 számú számlájára kell átutalni. A biztosíték befizetését a pályázat benyújtásával egyidejűleg igazolni szükséges. A befizetés teljesítésének a jóváírás napja minősül.

Ha a pályázat nyertese – vagy annak visszalépése folytán a szerződés megkötésére jogosult pályázó – a bérleti szerződés megkötésétől eláll, akkor a letétként elhelyezett biztosítékot elveszti.

A pályázat minden további vesztesének a biztosítékot vissza kell téríteni.

6. A vendéglátó egység kialakításának feltételei:

Műszaki specifikáció: konténer vagy egyéb épületszerkezet vízszintesen elhelyezett THERMOWOOD (hőkezelt) borovi fenyő homlokzatburkolattal. A rögzítés nem látható, klipszes rögzítéssel, kizárólag rozsdamentes kötőelemek használhatóak. A Burkolat minimum 8-10 mm távtartással fémlemezre rögzített, hátsó felületi átszellőzés biztosításával. A deszkák között vízszintesen 5mm távolság legyen, a hézagokon át fekete felület látszódjon, illetve a rovarok, darazsak befészkelésének megakadályozása fekete finomszövésű rovarhálóval történjen. Az épület sarkain gérbe vágottan találkozzon a deszkázat. A tetőn körbefutó fém szegélyezés wm vagy rheinzink horganylemezből készüljön, elsődlegesen quarz (középszürke) színben. A vízorros szegély legalább 3 cm távolságra álljon el a fa síkjától és minimum 10 cm magas legyen. Az ajtófelület és más látszó fémfelületek is a bádogozással azonos színben készüljenek. Anyagminőség: A minőség Kizárólag mobilépület emelhető.

Teraszburkolat: THERMOWOOD A minőségű klipszes rögzítésű borovi burkolat.

Napvitorlák, árnyékolók: Fehér szövet, rozsdamentes vagy fa tartóvázon.

7. Pályázati feltételek:

Bármely természetes vagy jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság pályázhat. Amennyiben gazdasági társaság a pályázó, köteles:

a) 30 napnál nem régebbi eredeti cégkivonatát vagy annak hitelesített másolatát, valamint aláírásra jogosult képviselőjének eredeti aláírási címpéldányát vagy annak hitelesített másolatát,

b) a létrejöttét igazoló bírósági, vagy más egyéb nyilvántartásba vételéről szóló okiratot, valamint a képviselet jogára vonatkozó továbbá az aláírás hitelességét igazoló okiratot. 

- egyéni vállalkozó esetén a vállalkozói engedély hiteles másolatát

c) A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó működési tevékenységi körét, vendéglátási referenciáit, látványtervet.

d) A vendéglátó egységben elsősorban hideg, meleg étel, üdítő, kávé, frissítő italok szeszes italok árusítása megengedett, figyelemmel a vonatkozó jogszabályban rögzítettekre. (Kertv.)

e.) A pályázó által a pályázatban vállalt többletszolgáltatások előnyt jelentenek a pályázat elbírálásakor, így különösen közösségi tér takarítása, szociális helyiségek takarítása, fűnyírás, rendezvényszervezés, (a pályázónak igazolnia szükséges a rendezvényszervezés tevékenység folytatására vonatkozó engedélyét).

8. Az ajánlatok benyújtásának helye:

Ráckevei Polgármesteri Hivatal

2300 Szent István tér 4. szám I. emelet.

9. Az ajánlatok benyújtásának módja:

Az ajánlatok benyújthatók személyesen vagy postai úton. Az ajánlatot zárt borítékban kell benyújtani egy példányban, melynek minden oldalát aláírással kell ellátni. A borítékon a következő szövegrészt kérjük feltüntetni: „Pályázati ajánlat bérelhető területrészen történő vendéglátóegység (büfé) létesítésére és üzemeltetésére” A boríték semmilyen utalást ne tartalmazzon az ajánlattevő személyére vonatkozóan!

Kiíró hiánypótlási lehetőséget nem biztosít!

10. A pályázatok elbírálásának szempontja:

A pályázat nyertese az az ajánlattevő lesz, aki a pályázati feltételeknek maradéktalanul megfelel.

A pályázat nyertesével a bérleti szerződést legkésőbb az döntést követő 30 napon köti az Önkormányzat. A kiíró csak a pályázat nyertesével - vagy annak visszalépése esetén a második személlyel köt szerződést.

11. Az ajánlat minimális tartalmi elemei a következők:

- pályázó nevét, címét (székhelyét), természetes személy pályázó esetén személyes adatait, elérhetőségeit (telefonszám, telefaxszám)

- a pályázó rövid bemutatását

- a pályázónak nyilatkoznia kell arra vonatkozóan, hogy elfogadja-e a pályázati feltételeket

- látványterv és a 7. pontban rögzített dokumentáció megléte

- a biztosíték megfizetésének igazolása.

- az ajánlat első lapja egy olvasólap legyen, amelyen a következő adatok szerepeljenek:

  • ajánlattevő neve és székhelye
  • nyilatkozat, hogy az Önkormányzat felé semmilyen jogcímen lejárt tartozás nem áll fenn
  • nyilatkozat, hogy a pályázati felhívásban foglaltak tudomásul vételéről.

11. Az ajánlatok benyújtásának határideje:

2020. augusztus 31. 12.00 óra (a postai úton feladott pályázatoknak ezen időpontig be kell érkezniük).

12. A nyilvános bontás ideje, helye:

2020. augusztus 31. 14.00 óra a Ráckevei Polgármesteri Hivatal I. emeleti tanácsterme. A bontáson a kiíró képviselője, a kiíró által meghívott személyek, valamint a pályázók, illetve meghatalmazottjaik is jelen lehetnek

13. Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:

A pályázó ajánlatához 90 napig kötve van. Az ajánlati kötöttség az ajánlatok benyújtására nyitva álló határidő lejártakor kezdődik.

14. A pályázati eljárásra vonatkozóan további információ szerezhető:

Karaba Tamás főépítész: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

15. Pályázatok elbírálása:

A pályázatokat az önkormányzati vagyonról és a vagyongazdálkodás rendjéről szóló 20/2012.(X.24.) önkormányzati rendelet alapján Ráckeve Város Önkormányzatának Képviselő-testülete bírálja el. A nyertes pályázóval az Önkormányzat által kötött bérleti szerződés aláírására a polgármester jogosult.

16. Egyéb információ:

Az Önkormányzat fenntartja magának azt a jogot, hogy a pályázati eljárást érvényes pályázatok benyújtása esetében is indokolás nélkül is eredménytelenné nyilváníthatja.

A pályázati eljárásban csak olyan természetes vagy jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság vehet részt pályázóként, aki vállalja, hogy az Önkormányzattal szemben bármilyen jogügyletből kifolyó lejárt tartozását legkésőbb a pályázatok benyújtásának határidejéig teljes egészében kiegyenlíti. Ennek elmaradása esetén a pályázót ki kell zárni a pályázati eljárásból.

Az bérleti szerződésben rögzítésre kerül, hogy az ingatlan hasznosítása (bérbeadása) a jelenlegi műszaki és jogi állapotban történik.

A késve érkezett pályázatokat a kiíró érvénytelennek minősíti.

A pályázati kiírás a Ráckeve Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján, az Önkormányzat honlapján (www.rackeve.hu), közösségi oldalán, a Ráckevei Újságban kerül meghirdetésre.

Ráckeve Város Önkormányzata

banner 900x300

Tourinform irodák és információs pontok felújítása

tourinform felujitas

Ráckeve Árpád tér és hév állomás közötti kerékpárút létesítése

logo kerekparut

A Ráckevei Ady Endre Gimnázium épületenergetika korszerűsítése KEHOP-5.2.9-16-2016-00119

adygimi 2 banner

Külterületi helyi közutak fejlesztése..." - VP6-7.2.1-7.4.1.2-16

eu videki tersegek

Ráckeve Város Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16

banner ASP 2018

A „Határtalanul!” program Kárpátaljai akcióprogram (HAT-17-04) pályázat

hatartalanul banner

Hasznos funkciók

Ráckevei integrált szociális város-rehabilitáció pályázat VEKOP-6.2.2-15-2016-00004

interalt szocrehab

A ráckevei Vadkacsa szabadstrand fejlesztése

logo vadkacsa
 

csaladbarathely

Facebook

RSD Projekt

rsd banner

Online TV

A weboldal cookie-kat használ. Az “Elfogadom” gomb lenyomásával és az oldal használatával elfogadja őket.
Elfogadom