Azok a többlakásos, de egy mérőórás ingatlanokban élők is többszörös kedvezményes árú gázmennyiségben részesülhetnek, akiknek lakása nem minősül sem társasháznak, sem lakásszövetkezeti lakásnak. Erre a 259/2022. (VII. 21.), 2023. január 10. hatállyal módosult Korm. rendelet ad lehetőséget, melyben foglaltak értelmében a jegyzők adnak ki hatósági bizonyítványt a lakás rendeltetési egységek számáról. A jegyzők részére megküldött Miniszterelnökségi és Belügyminisztériumi utasítás alapján a hatósági bizonyítvány csak helyszíni szemle nyomán adható ki, mivel az a ténylegesen kialakult állapotot igazolja.

A fentiekre való tekintettel a polgármesteri hivatal munkatársa a kérelem beérkezése után a kérelem nyomtatványon megadott telefonszámon időpontot egyeztet a kérelmezővel, és helyszíni szemlét tart az adott ingatlanon.

Az eljárási idő 8 nap.

A hatósági bizonyítvány kiállításának feltétele, hogy

1. a kérelmezett ingatlan nem minősül társasháznak, lakásszövetkezetnek;

2. és a kérelmezett lakóépületben, ingatlanon, ingatlan-együttesben belül több, de legfeljebb négy – tehát 2-4 - önálló, az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (OTÉK) 105. §-a szerinti lakás rendeltetési egység található.

A hatósági bizonyítvány kiállítása során nem kell figyelembe venni

a) az OTÉK 1. számú melléklet 95. pontjában foglalt, az önálló rendeltetési egységek önálló bejáratára, valamint

b) a lakások műszaki megosztására

vonatkozó követelményeket, ha a lakások az OTÉK 105. §-ában foglalt egyéb követelményeknek eleget tesznek.

Az OTÉK 105. §-a szerint a lakás meghatározása: a lakás olyan huzamos tartózkodás céljára szolgáló önálló rendeltetési egység, melynek lakóhelyiségeit (lakószoba, étkező stb.), főzőhelyiségeit (konyha, főzőfülke), egészségügyi helyiségeit (fürdőszoba, mosdó, zuhanyozó, WC), közlekedő helyiségeit (előszoba, előtér, belépő, szélfogó, közlekedő, folyosó) és tároló helyiségeit (kamra, gardrób, lomkamra, háztartási helyiség stb.) úgy kell kialakítani, hogy azok együttesen tegyék lehetővé  

a) a pihenést (az alvást) és az otthoni tevékenységek folytatását,

b) a főzést, mosogatást és az étkezést,

c) a tisztálkodást, a mosást, az illemhely-használatot,

d) az életvitelhez szükséges anyagok és tárgyak tárolását tervezési program szerint (pl. élelmiszer-tárolás, hűtőszekrény elhelyezési lehetősége, mosás céljára szolgáló berendezés, ruhanemű, lakáskarbantartás eszközeinek, egyéb szerszámoknak és sporteszközöknek az elhelyezése).

A lakószoba a lakás minden olyan közvetlen természetes megvilágítású és szellőzésű, fűthető, huzamos tartózkodás céljára szolgáló, legalább 8 m2 hasznos alapterületű helyisége, amely lehetővé teszi az a) pont szerinti tevékenységek folytatását - kivéve a jövedelemszerzést szolgáló munkavégzést - és az azokhoz kapcsolódó berendezések elhelyezését.

A 30 m2-t meghaladó hasznos alapterületű lakás legalább egy lakószobája hasznos alapterületének legalább 16 m2-nek kell lennie. Ebbe és a lakószoba (2) bekezdés szerinti alapterületébe nem számítható be a főző és az étkező funkció céljára is szolgáló helyiség, helyiségrész hasznos alapterülete, amennyiben az a lakószoba légterével közös.

A lakásnak fűthetőnek kell lennie, lehetőleg minden helyiségben a rendeltetésének megfelelő szellőzést, természetes megvilágítást biztosítani kell.

A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény (Get.) szerinti lakossági fogyasztó fogalma: lakossági fogyasztó az a felhasználó, aki saját háztartása - egy felhasználási helyet képező egy vagy több lakóépület, lakás, üdülő vagy hétvégi ház, továbbá lakossági célra használt garázs - fogyasztása céljára vásárol földgázt földgáz vételezésére megkötött szerződés alapján, és az így vásárolt földgázzal nem folytat jövedelemszerzés céljából gazdasági tevékenységet. Ha a lakóépületben a műszakilag megosztott, önálló lakások száma meghaladja az épületben lévő önálló nem lakás céljára szolgáló helyiségek számát, a lakóépületet, mint felhasználót a közös fogyasztás vonatkozásában úgy kell tekinteni, hogy saját háztartás céljára vételez és a vásárolt földgázzal nem folytat jövedelemszerzés céljából gazdasági tevékenységet.

Ráckeve közigazgatási területén található ingatlanok tekintetében Ráckeve Város Jegyzőjéhez benyújtható kérelem nyomtatvány itt letölthető:

pdf Kérelem hatósági bizonyítvány kiadása iránt (190 KB)

A kérelmet a következő módokon lehet benyújtani a Ráckevei Polgármesteri Hivatal felé:

-          személyesen ügyfélfogadási időben: 2300 Ráckeve, Szent István tér 4. I. em. titkárság, H és Sze 08.00-12.00 / 13.00-16.00, P 08.00-12.00;

-          postai úton a hivatal címére megküldve;

-          E-papír nyomtatványon ügyfélkapus bejelentkezéssel Ráckeve Város Önkormányzatának címezve, témacsoport: Önkormányzati igazgatás, ügytípus: Ingatlan ügyek.

A hatósági bizonyítványt a lakossági fogyasztó nyújtja be az egyetemes szolgáltató, azaz az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. részére, a szolgáltató saját nyilatkozatával együtt. A szolgáltató nyilatkozata, illetve az e-mail cím, ahova be kell küldeni a két dokumentumot, itt található:

https://www.mvmnext.hu/foldgaz/informaciok/Sajtokozlemenyek/aktualis/2022/09-22?fbclid=IwAR2heKjwOU5O1SiuBxIosffmQaxKBOp2H6KGfCvt64tDLSFc6ebprSYHBro

Ráckeve, 2023. január 10.

Ráckeve Város Jegyzője

banner 900x300

Tourinform irodák és információs pontok felújítása

tourinform felujitas

Ráckeve Árpád tér és hév állomás közötti kerékpárút létesítése

logo kerekparut

A Ráckevei Ady Endre Gimnázium épületenergetika korszerűsítése KEHOP-5.2.9-16-2016-00119

adygimi 2 banner

Külterületi helyi közutak fejlesztése..." - VP6-7.2.1-7.4.1.2-16

eu videki tersegek

Ráckeve Város Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16

banner ASP 2018

A „Határtalanul!” program Kárpátaljai akcióprogram (HAT-17-04) pályázat

hatartalanul banner

Hasznos funkciók

 Értesítés

Ráckeve Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete
2024. április 18-án  (csütörtökön)
14.00  órakor ülést tart
amelyre tisztelettel meghívom.

Képviselő-testületi meghívó
2024. április 18-ai ülésre

szechenyi 2020 logo

A ráckevei Vadkacsa szabadstrand fejlesztése

logo vadkacsa
 

csaladbarathely

Facebook

RSD Projekt

rsd banner

Online TV

A weboldal cookie-kat használ. Az “Elfogadom” gomb lenyomásával és az oldal használatával elfogadja őket.
Elfogadom