Megye: Pest

Település: Ráckeve

Ellátandó lakosságszám (kártya): 812 fő

Ellátandó települések száma: Ráckeve közigazgatási területe

Területi ellátási kötelezettséggel: Igen

A munkakör betölthetőségének időpontja: szerződés megkötésével azonnal

Jogviszony jellege: vállalkozói / közszolgálati

Kategória: Háziorvosi

Típusa: Gyermek

Pályázati feltételek:

  1. A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EüM. rendeletben foglalt képesítési előírásoknak való megfelelés (csecsemő és gyermekgyógyászati szakorvosi szakképesítés)
  2. az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben, és e törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII.23.) Korm. rendeletben előírt feltételek teljesítése, és az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003.(VII.15.) Korm. rendeletben előírt egyéb feltételek megléte
  3. büntetlen előélet, cselekvőképesség
  4. magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy
  5. egészségügyi alkalmasság
  6. Magyar Orvosi Kamarai tagság
  7. a praxis vállalkozói formában történő működtetése

Benyújtandó dokumentumok:

- részletes szakmai önéletrajz,

- iskolai végzettséget, szakirányú képzettséget tanúsító okiratok másolata,

- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy az igénylésről szóló dokumentum,

- nyilatkozat a praxis vállalkozói formában történő működtetésére,

- egyéni vállalkozó esetén vállalkozói igazolvány, illetve társas vállalkozás esetén a cégbírósági bejegyzést igazoló 30 napnál nem régebbi okirat,

- Magyar Orvosi Kamarai tagság igazolása,

- egészségügyi alkalmasságot igazoló irat másolata,

- illetékes hatóság részéről kiállított igazolás arról, hogy a praxisengedély megszerzésének feltételei fennállnak,

- Nyilatkozat arról, hogy a döntést előkészítő bizottság tagjai megismerhetik a pályázatot,

- Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,

- Nyilatkozat arról, hogy nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság hatálya alatt,

- Nyilatkozat arról, hogy a pályázat elbírálása a Képviselő-testület nyilvános vagy zárt ülésén történjen.

A pályázat mindaddig folyamatosan benyújtható, míg a praxis nem kerül betöltésére.

Benyújtás módja: email útján, Ráckeve Város Polgármesterének címezve. Email cím: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.. Tárgyban kérjük feltüntetni: „Pályázat házi gyermekorvosi munkakör betöltésére"

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt a 06-70-375-9641-es telefonszámon Dr. Rupp-Müller Melinda aljegyző nyújt.

Leírás / Megjegyzések: A háziorvosi körzetek kialakításáról szóló 9/2002.(VI.24.) Önkormányzati Rendelet 1. függelékében meghatározott VI. számú területi ellátási kötelezettségű, házi gyermekorvosi körzet. A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EüM. rendeletben meghatározott háziorvosi ellátás az önkormányzattal kötött feladat-ellátási szerződésben rögzített feltételekkel, a NEAK-kal kötött közvetlen finanszírozási szerződés alapján.

A pályázat kiírója fenntartja a jogot az eljárás bármely szakaszában a pályázat eredménytelenné nyilvánítására.

A házi gyermekorvosi körzet jelenleg helyettesítéssel ellátott.

Eredményes pályázat esetén az önkormányzat határozatlan időre szóló feladat-ellátási szerződést köt, melyben a felek a működés feltételeit rögzítik.

A praxisjog térítésmentesen kerül átadásra a nyertes pályázó részére.

A feladatellátás helye: 2300 Ráckeve, Szent István tér 5. szám alatt található rendelő.

banner 900x300

Tájékoztató a koronavírusról

corona plakát

Ráckeve Árpád tér és hév állomás közötti kerékpárút létesítése

logo kerekparut

Tourinform irodák és információs pontok felújítása

tourinform felujitas

A Ráckevei Ady Endre Gimnázium épületenergetika korszerűsítése KEHOP-5.2.9-16-2016-00119

adygimi 2 banner

Külterületi helyi közutak fejlesztése..." - VP6-7.2.1-7.4.1.2-16

eu videki tersegek

Ráckeve Város Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16

banner ASP 2018

A „Határtalanul!” program Kárpátaljai akcióprogram (HAT-17-04) pályázat

hatartalanul banner

Hasznos funkciók

A ráckevei Vadkacsa szabadstrand fejlesztése

logo vadkacsa
 

Ráckevei integrált szociális város-rehabilitáció pályázat VEKOP-6.2.2-15-2016-00004

interalt szocrehab

csaladbarathely

Facebook

Online TV

A weboldal cookie-kat használ. Az “Elfogadom” gomb lenyomásával és az oldal használatával elfogadja őket.
Elfogadom