Megye: Pest

Település: Ráckeve

Ellátandó lakosságszám (kártya): 812 fő

Ellátandó települések száma: Ráckeve közigazgatási területe

Területi ellátási kötelezettséggel: Igen

A munkakör betölthetőségének időpontja: szerződés megkötésével azonnal

Jogviszony jellege: vállalkozói / közszolgálati

Kategória: Háziorvosi

Típusa: Gyermek

Pályázati feltételek:

  1. A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EüM. rendeletben foglalt képesítési előírásoknak való megfelelés (csecsemő és gyermekgyógyászati szakorvosi szakképesítés)
  2. az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben, és e törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII.23.) Korm. rendeletben előírt feltételek teljesítése, és az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003.(VII.15.) Korm. rendeletben előírt egyéb feltételek megléte
  3. büntetlen előélet, cselekvőképesség
  4. magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy
  5. egészségügyi alkalmasság
  6. Magyar Orvosi Kamarai tagság
  7. a praxis vállalkozói formában történő működtetése

Benyújtandó dokumentumok:

- részletes szakmai önéletrajz,

- iskolai végzettséget, szakirányú képzettséget tanúsító okiratok másolata,

- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy az igénylésről szóló dokumentum,

- nyilatkozat a praxis vállalkozói formában történő működtetésére,

- egyéni vállalkozó esetén vállalkozói igazolvány, illetve társas vállalkozás esetén a cégbírósági bejegyzést igazoló 30 napnál nem régebbi okirat,

- Magyar Orvosi Kamarai tagság igazolása,

- egészségügyi alkalmasságot igazoló irat másolata,

- illetékes hatóság részéről kiállított igazolás arról, hogy a praxisengedély megszerzésének feltételei fennállnak,

- Nyilatkozat arról, hogy a döntést előkészítő bizottság tagjai megismerhetik a pályázatot,

- Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,

- Nyilatkozat arról, hogy nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság hatálya alatt,

- Nyilatkozat arról, hogy a pályázat elbírálása a Képviselő-testület nyilvános vagy zárt ülésén történjen.

A pályázat mindaddig folyamatosan benyújtható, míg a praxis nem kerül betöltésére.

Benyújtás módja: email útján, Ráckeve Város Polgármesterének címezve. Email cím: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.. Tárgyban kérjük feltüntetni: „Pályázat házi gyermekorvosi munkakör betöltésére"

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt a 06-70-375-9641-es telefonszámon Dr. Rupp-Müller Melinda aljegyző nyújt.

Leírás / Megjegyzések: A háziorvosi körzetek kialakításáról szóló 9/2002.(VI.24.) Önkormányzati Rendelet 1. függelékében meghatározott VI. számú területi ellátási kötelezettségű, házi gyermekorvosi körzet. A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EüM. rendeletben meghatározott háziorvosi ellátás az önkormányzattal kötött feladat-ellátási szerződésben rögzített feltételekkel, a NEAK-kal kötött közvetlen finanszírozási szerződés alapján.

A pályázat kiírója fenntartja a jogot az eljárás bármely szakaszában a pályázat eredménytelenné nyilvánítására.

A házi gyermekorvosi körzet jelenleg helyettesítéssel ellátott.

Eredményes pályázat esetén az önkormányzat határozatlan időre szóló feladat-ellátási szerződést köt, melyben a felek a működés feltételeit rögzítik.

A praxisjog térítésmentesen kerül átadásra a nyertes pályázó részére.

A feladatellátás helye: 2300 Ráckeve, Szent István tér 5. szám alatt található rendelő.

MFF kedvezményezetti infoblokk

banner 900x300

Tourinform irodák és információs pontok felújítása

tourinform felujitas

Ráckeve Árpád tér és hév állomás közötti kerékpárút létesítése

logo kerekparut

A Ráckevei Ady Endre Gimnázium épületenergetika korszerűsítése KEHOP-5.2.9-16-2016-00119

adygimi 2 banner

Külterületi helyi közutak fejlesztése..." - VP6-7.2.1-7.4.1.2-16

eu videki tersegek

Ráckeve Város Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16

banner ASP 2018

A „Határtalanul!” program Kárpátaljai akcióprogram (HAT-17-04) pályázat

hatartalanul banner

Hasznos funkciók

szechenyi 2020 logo

A Közép-Duna vízi turizmusának komplex fejlesztése

szechenyi 2020

Vadkacsa Szabadstrand és Kemping

A ráckevei Vadkacsa szabadstrand fejlesztése

logo vadkacsa
 

csaladbarathely

Facebook

Online TV

A weboldal cookie-kat használ. Az “Elfogadom” gomb lenyomásával és az oldal használatával elfogadja őket.
Elfogadom