2020 májusában az Országgyűlés módosította a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvényt (továbbiakban: Vgtv.). A módosítás értelmében mentesül a vízgazdálkodási bírság megfizetése alól az a létesítő vagy üzemeltető, aki az egyes törvényeknek a polgárok biztonságát erősítő módosításáról szóló 2020. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Vgtv.mód3.) hatálybalépését megelőzően engedély nélkül vagy engedélytől eltérően létesített vagy üzemeltet felszín alatti vízkivételt biztosító vízilétesítményt, ha a vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárást 2023. december 31-ig kérelmezi.

A települési önkormányzat jegyzőjének engedélye szükséges olyan kút létesítéséhez, üzemeltetéséhez, fennmaradásához és megszüntetéséhez, amely a következő feltételeket együttesen teljesíti:

 • a kormányrendelet szerinti védőterület, valamint karszt- vagy rétegvízkészlet igénybevétele, érintése nélkül, és 500 m3/év vízigénybevételt meg nem haladóan kizárólag talajvízkészlet vagy parti szűrésű vízkészlet felhasználásával üzemel,
 • épülettel vagy annak építésére jogosító hatósági határozattal, egyszerű bejelentéssel rendelkező ingatlanon van, és magánszemélyek részéről a házi ivóvízigény és a háztartási igények kielégítését szolgálja, és
 • nem gazdasági célú vízigény.

Amennyiben az előző feltételek közül bármelyik nem teljesül, akkor nem a jegyző, hanem a katasztrófavédelmi igazgatóság az eljáró szerv.

A talajvízkút engedélyezésének feltétele:

 • a kitermelt víz használata során keletkező szennyvíznek a környezetet nem veszélyeztető módon való elhelyezése,
 • a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló kormányrendelet szerinti követelmények maradéktalan teljesítése (147/2010. (IV. 29.) Korm. r.),
 • fúrt kút fennmaradásának engedélyezése esetén annak megállapítása, hogy a kút a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdés a) pontja alá tartozik, és nem veszélyezteti a vízkészletek védelméhez fűződő érdekeket.

Fontos, hogy a fennmaradási engedélyezési eljárást a jogalkotó kiterjeszti mind az ásott, mind a fúrt kutakra. Vagyis minden olyan kútra vonatkozóan fennmaradási engedélyt kell kérni, amelyet engedély nélkül létesítettek. A 101/2007. (XII. 23.) KvVM rendelet alapján a jegyzői engedélyhez kötött fúrt kút esetében, elég, ha a dokumentumot kútfúrási jogosultsággal rendelkező szakember aláírja. Az engedélyezési eljárás illetékmentes.

A talajvízkút üzemeltetési/fennmaradási engedélyes eljáráshoz benyújtandó dokumentumok:

 • Talajvízkút vízjogi fennmaradási/üzemeltetési engedély kiadása iránti kérelem 1 példányban (honlapról letölthető),

melyhez csatolni kell:

 • Fényképfelvétel a kútról és környezetéről a 41/2017. (XII.29.) BM rendelet vonatkozó 2. mellékletének II. bekezdés 6.7. pontjaiban foglaltaknak megfelelően.
 • Fúrt kút esetében a felszín alatti vízkészletekbe történő beavatkozás és a vízkútfúrás szakmai követelményeiről szóló 101/2007. (XII.23.) KvVM rendelet 13. § szerint képesítést igazoló okiratok másolata.
 • Fúrt kút esetén vízgazdálkodási jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Kormányrendelet 15. § (3) bekezdése alapján szükséges dokumentáció csatolása a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról szóló 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet 2. melléklet II. pontjában foglaltaknak megfelelően
 • Ivóvízigény eseténa vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010.(IV. 29.) Korm. rendelet szerinti vízminőség-vizsgálat eredménye
 • amennyiben keletkezik szennyvíz, úgy annak elhelyezésével kapcsolatban nyilatkozat a zárt szennyvíztárolásról
 • tulajdonosi hozzájárulás, amennyiben nem a kérelmező a tulajdonos, vagy több tulajdonos is van

A kérelemnyomtatvány letölthető:

pdf Kérelem kút fennmaradása iránt (105 KB)

Benyújtás módja:

-          postai úton (2300 Ráckeve, Szent István tér 4.).

-          személyesen ügyfélfogadási időben

banner 900x300

Tájékoztató a koronavírusról

corona plakát

Ráckeve Árpád tér és hév állomás közötti kerékpárút létesítése

logo kerekparut

Tourinform irodák és információs pontok felújítása

tourinform felujitas

A Ráckevei Ady Endre Gimnázium épületenergetika korszerűsítése KEHOP-5.2.9-16-2016-00119

adygimi 2 banner

Külterületi helyi közutak fejlesztése..." - VP6-7.2.1-7.4.1.2-16

eu videki tersegek

Ráckeve Város Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16

banner ASP 2018

A „Határtalanul!” program Kárpátaljai akcióprogram (HAT-17-04) pályázat

hatartalanul banner

Hasznos funkciók

A ráckevei Vadkacsa szabadstrand fejlesztése

logo vadkacsa
 

Ráckevei integrált szociális város-rehabilitáció pályázat VEKOP-6.2.2-15-2016-00004

interalt szocrehab

csaladbarathely

Facebook

RSD Projekt

rsd banner

Online TV

A weboldal cookie-kat használ. Az “Elfogadom” gomb lenyomásával és az oldal használatával elfogadja őket.
Elfogadom