Egy hónap maradt a helyi iparűzési adó /22HIPAKA/ bevallások benyújtására. Felhívjuk a figyelmet, hogy a 2022. évi HIPA bevallás benyújtása és az adó megfizetése 2023. május 31-ig esedékes.

A vállalkozók/vállalkozások - főszabály szerint - a NAV-hoz kell elektronikusan benyújtani helyi iparűzésiadó-bevallásukat. Az ehhez szükséges nyomtatványok a NAV honlapján https://www.nav.gov.hu/ ÁNYK formátumban fellelhetők.

Egyre közelebb az iparűzési adóalap egyszerűsített meghatározásának választási határnapja is, ami ugyancsak 2023. május 31.

Az egyszerűsített adózás előnye, hogy későbbiekben nem kell számláit gyűjtenie és vélelmezett adóalap után fizet egyszer adót, valamint egyben 2024. évtől jelentősen csökken az adóadminisztráció (megszűnik a bevallási kötelezettség és évente egyszer kell majd adót/előleget fizetni) is.

Az „Egyes adótörvények módosításáról szóló 2022. évi XLV. törvény" 2023. évtől jelentősen módosította „A helyi adózásról szóló 1990. évi C törvényt" (továbbiakban: Htv.), így a helyi iparűzési adóztatást.

2023. évtől az iparűzési adóban az egyszerűsített adóalap-meghatározási mód jelentősen megváltozott. Ez évtől a korábbi háromféle módszert egyféle (választható) adóalap-megállapítási mód váltotta fel (Htv. 39/A.§), ugyanakkor a kisvállalati adó alanyai továbbra is változatlan feltételekkel választhatják az egyszerűsített adóalap-meghatározási módot.

Egyszerűsített adóalap meghatározás:

A Htv. 2023. évtől három bevételi sávot és ahhoz tartozó tételes adóalapot határoz meg. A bevételi sávokat éves szinten kell tekinteni, tehát 12 hónapnál rövidebb adóév esetén napi időarányosítással kisebb a bevételi sáv összege is. A hatályba lépett új szabályok szerinti tételes adóalap-megállapítás egyik jelentős egyszerűsítése, hogy ha a kisvállalkozó ezt az adóalap-megállapítási módszert választja, akkor iparűzési adóját adóbevallás benyújtása nélkül, évente egyszer, az adóévet követő év ötödik hónapjának utolsó napjáig (jellemzően: május 31-ig) köteles majd megfizetni iparűzési adóelőlegét/adóját.

2023. évtől az egyszerűsített adóztatást bármely vállalkozói csoport választhatja (társaság, vagy egyéni vállalkozó magánszemély). Az ún. „kisvállalkozóknak" bizonyos árbevételi határokon belül, bevallás nélkül is egyszerűsödhet a helyi iparűzési adófizetésük. A Htv. szerint kisvállalkozónak minősül az a vállalkozó, akinek/amelynek éves nettó árbevétele nem haladja meg 25 millió forintot, illetve kiskereskedő átalányadózó egyéni vállalkozó esetén nem több, mint 120 millió forint.

Eszerint a kisvállalkozó székhelyére és a telephelyére/telephelyeire jutó iparűzési adóalap:

- 2,5-2,5 millió forint, ha a vállalkozó bevétele a 12 millió forintot nem haladja meg, - (éves iparűzési adó: 50 ezer forint)

- 6-6 millió forint, ha a vállalkozó bevétele a 12 millió forintot meghaladja, de a 18 millió forintot nem haladja meg - (éves iparűzési adó: 120 ezer forint)

- 8,5-8,5 millió forint, ha a vállalkozó bevétele a 18 millió forintot meghaladja, de a 25 millió forintot nem haladja meg. Utóbbi kategóriába tartozik az a kisvállalkozó, aki a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerinti átalányadózó kiskereskedő és bevétele éves szinten nem több, mint 120 millió forint. - (éves iparűzési adó: 170 ezer forint)

Az egyszerűsített adóalap megállapítás választása esetén adómentességre, adókedvezményre és adócsökkentésre nincs lehetőség.

Arra is figyelemmel kell lennie a kisvállalkozásnak, hogy ha több önkormányzat illetékességi területén is végez tevékenységet, úgy minden településen egységes módon kell adóznia, ekkor valamennyi önkormányzat felé meg kell fizetnie az adott sávhoz tartozó adóösszeget.

Egyszerűsített adóalap meghatározás első ízben történő választásának bejelentési módjai:

- 2022. december 31-én KATA alanyként tételes iparűzési adót fizető egyéni vállalkozónak teendője nincs, esetében az adóhatóság e módszer választását vélelmezi, azonban 2023. május 31-ig közölheti az adóhatósággal (bevallásban, vagy a bejelentés, változás-bejelentés adatlapon), hogy nem kívánja az egyszerűsített adóalap-meghatározást alkalmazni.

- 2022. december 31-én nem tételes iparűzési adót fizetők a 22HIPAK bevallás űrlapon nyilatkozhatnak, legkésőbb 2023. május 31-ig.

- székhelyét 2023. évtől Ráckeve városába áthelyező, vagy 2023. évben Ráckeve városában telephelyet létesítő vállalkozás az Elektronikus Önkormányzati Portálon https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap megtalálható bejelentkezési, változás-bejelentési űrlapon nyilatkozhat.

- A vállalkozási tevékenységet 2023. január 1-jét követően jogelőd nélkül Ráckeve városában kezdő vállalkozó az első adóévről szóló adóbevallásában 23HIPAK az első adóévre is, és egyúttal a követő évre is nyilatkozhat.

Vannak olyan speciális adózók, akiknek a 2022. január 1-je és augusztus 31-e közötti (régi katás) időszakról és a 2022. szeptember 1-je és december 31-e közötti időszakra vonatkozóan két bevallási kötelezettséget lehet, kell teljesíteni. Mindkettő az ún. „előző adóévről szóló bevallásnak" minősül, így a 2023. évre az egyszerűsített adóalap választását az erre jogosult adóalany jogszerűen bármelyiken megteheti/megtehette. Ha pedig erről valamelyik bevallásában az adózó nyilatkozott/nyilatkozik, akkor ezt a döntését a másik bevallásában már nem változtathatja meg, ez ugyanis a bejelentés tekintetében önellenőrzésnek minősülne, amelynek a lehetőségét az Art. 54. § (3) bekezdése kizárja. (Nincs helye önellenőrzésnek, ha az adózó a törvényben megengedett választási lehetőséggel jogszerűen élt, és ezt az önellenőrzéssel változtatná meg.)

A bejelentés (akár bevallásban, akár a bejelentkezés nyomtatvány benyújtásával teljesül) a teljes adóévre vonatkozik és mindaddig érvényes, amíg a kisvállalkozó az adóalapját ekként kívánja megállapítani. Ha már nem a fentiek szerint kívánja megállapítani az adóalapját, akkor e döntését az adóévet követő év ötödik hónapjának utolsó napjáig jelentheti be az adóhatóságunknak az adóévi bevallásban.

Összefoglalva az egyszerűsített mód előnyeit választó kisvállalkozóknak tételesen nem kell gyűjteniük azokat a számlákat, melyekkel hipa adóalapjukat csökkenthetik, adójukat sem kell megosztani egyes önkormányzatok között majd éves adóbevallásaikban, sávhatárban maradás esetén bevallást sem adnak, és adót csak egyszer május 31-ig fizetnek egy adóévben.

Ráckeve Város Önkormányzati Adóhatóság

banner 900x300

Tourinform irodák és információs pontok felújítása

tourinform felujitas

Ráckeve Árpád tér és hév állomás közötti kerékpárút létesítése

logo kerekparut

A Ráckevei Ady Endre Gimnázium épületenergetika korszerűsítése KEHOP-5.2.9-16-2016-00119

adygimi 2 banner

Külterületi helyi közutak fejlesztése..." - VP6-7.2.1-7.4.1.2-16

eu videki tersegek

Ráckeve Város Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16

banner ASP 2018

A „Határtalanul!” program Kárpátaljai akcióprogram (HAT-17-04) pályázat

hatartalanul banner

Hasznos funkciók

Ráckevei integrált szociális város-rehabilitáció pályázat VEKOP-6.2.2-15-2016-00004

interalt szocrehab

A ráckevei Vadkacsa szabadstrand fejlesztése

logo vadkacsa
 

csaladbarathely

Facebook

RSD Projekt

rsd banner

Online TV

A weboldal cookie-kat használ. Az “Elfogadom” gomb lenyomásával és az oldal használatával elfogadja őket.
Elfogadom