Az Alaptörvény 27. cikkének (2) bekezdésese értelmében törvény által meghatározott ügyekben és módon nem hivatásos bírák (ülnökök) is részt vesznek az ítélkezésben. A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény (a továbbiakban: Bjt.) 216. § (1) bekezdése alapján a bírósági ülnökök megbízatása 4 évre szól.

Tekintettel arra, hogy a legutóbbi soros ülnökválasztásra 2019-ben került sor, idén újra esedékes a soros ülnökválasztás, melyet a Köztársasági Elnök 39/2023. (III. 6.) KE számú határozatával 2023. március 07. és 2023. április 30. közötti időtartamra tűzött ki.

Az Országos Bírósági Hivatal elnöke 24.SZ/2023. (II. 15.) OBHE határozatában megállapította a megválasztandó ülnökök számát. Döntése értelmében a Ráckevei Járásbírósághoz 4 fő fiatalkorúak büntetőügyében eljáró ülnök választása szükséges.

A Ráckevei Járásbíróság tájékoztatása értelmében a korábban megválasztottak közül 2 ülnök a jövőben is vállalja a feladatok ellátását, ezért 2023-ban a Ráckevei Járásbírósághoz 2 fő kifejezetten pedagógus végzettségű fiatalkorúak büntetőügyében eljáró ülnök szükséges.

Bírósági ülnök lehet:

A Bjt. 212. § (1) bekezdésében rögzített általános feltétel szerint ülnöknek az a 30. évét betöltött magyar állampolgár választható meg, aki nem áll a cselekvőképességet érintő gondnokság, vagy támogatott döntéshozatal hatálya alatt, továbbá büntetlen előéletű és nem áll közügyektől eltiltás hatálya alatt sem. A Bjt. 212. § (3) bekezdése alapján az ülnök megbízatása időtartama alatt nem lehet tagja pártnak és politikai tevékenységet sem folytathat.

A fiatalkorú elleni büntetőeljárásban ülnökként a büntetőeljárásól szóló 2017. évi XC. tv. § (a továbbiakban: Be.) 680. (5) bekezdésében rögzített különös feltétel szerint kizárólag a) pedagógus, b) pszichológus, vagy c) a család-, gyermek- és ifjúságvédelmi szolgáltatás, gyámügyi igazgatás keretében az ellátottak gyógyítását, ápolását, foglalkoztatását, fejlesztését, ellátását, nevelését, gondozását vagy szociális segítését, a gyermek sorsának rendezését közvetlenül szolgáló, egyetemi vagy főiskolai végzettséghez kötött munkakörben dolgozó vagy korábban dolgozó személy vehet részt.

Bírósági ülnök jelölésére jogosultak:

A Bjt. 213. §. (1)-(2) bekezdése értelmében az ülnököket a bíróság illetékességi területén lakóhellyel rendelkező nagykorú magyar állampolgárok, a bíróság illetékességi területén működő helyi önkormányzatok és az egyesületek - kivéve a pártokat - jelölik. A fiatalkorúak büntető ügyében eljáró bíróság pedagógus ülnökeit a bíróság illetékességi területén működő alapfokú és középfokú nevelési-oktatási intézmények tantestületei jelölik. A tantestületek nyugdíjas, állományukba már nem tartozó pedagógust is jelölhetnek.

Bírósági ülnök javadalmazása:

A Bjt. 221. § (1) értelmében a munkaviszonyban, közszolgálati, közalkalmazotti jogviszonyban álló ülnököt ülnöki működésének időtartamára a távolléti díja illeti meg. Ugyanezen jogszabályhely (3) bekezdése kimondja, hogy az (1) bekezdésben meghatározott jogviszonyokban nem álló, vagy az ülnöki működése idejére munkabérben (díjazásban) nem részesülő ülnököt tiszteletdíj illeti meg. A tiszteletdíj mértéke az ülnök működésének minden napjára a bírói illetményalap egy munkanapra eső összegének a 25 százaléka.

Bírósági ülnök jelölés bejelentése:

  • Az ülnökjelölés a „Bírósági ülnökké jelölés” nyomtatvány kitöltésével történik.
  • Az ülnökjelölt a jelölés elfogadásáról a „Nyilatkozat bírósági ülnökké jelölés elfogadásáról” nyomtatvány kitöltésével nyilatkozik.
  • A jelölt a jelölés elfogadását követően haladéktalanul, az ülnökké történő megválasztására jogosult képviselő-testület részére a bírósági ülnökök részére kiállított hatósági erkölcsi bizonyítvánnyal igazolja azt, hogy
    • büntetlen előéletű
    • nem áll közügyektől eltiltás hatálya alatt. (A jelöléshez ezen speciális feltételt is igazoló erkölcsi bizonyítványt kell igényelni.)
  • A fiatalkorúak büntetőügyeiben eljáró ülnök esetén a fentieken túl igazolni szükséges, hogy a Be. 680. § (5) bekezdésében meghatározott feltételekkel rendelkezik a jelölt (pedagógus diploma másolata).

Amennyiben a jelölt ezen igazolási kötelezettség valamelyikét elmulasztja, ülnökké megválasztani nem lehet.

A Ráckevei Járásbíróság ülnökeire vonatkozó jelölést, a fent felsorolt iratokkal együtt a jelöltnek kell benyújtania a Ráckevei Polgármesteri Hivatalba (2300 Ráckeve, Szent István tér 4., ügyintéző: Dulczné Szajp Zsuzsanna) személyesen vagy postai úton legkésőbb 2023. április 6. (csütörtök) 16.00 óráig.

Az ülnök jelöléséhez és a jelölés elfogadásához szükséges nyomtatványok, valamint az ülnök jogaira és kötelezettségeire vonatkozó OBH tájékoztató megismerhető a polgármesteri hivatalban, illetve az önkormányzat honlapján:

pdf Bírósági ülnökké jelölés (48 KB)

pdf Nyilatkozat - bírósági ülnökké jelölés elfogadásáról (55 KB)

pdf Bírósági ülnök jogai és kötelezettségei (36 KB)

pdf Adatkezelési tájékoztató bírósági ülnökök (162 KB)

Ráckeve, 2023. március 22.

                                                                                                       

MFF kedvezményezetti infoblokk

banner 900x300

Tourinform irodák és információs pontok felújítása

tourinform felujitas

Ráckeve Árpád tér és hév állomás közötti kerékpárút létesítése

logo kerekparut

A Ráckevei Ady Endre Gimnázium épületenergetika korszerűsítése KEHOP-5.2.9-16-2016-00119

adygimi 2 banner

Külterületi helyi közutak fejlesztése..." - VP6-7.2.1-7.4.1.2-16

eu videki tersegek

Ráckeve Város Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16

banner ASP 2018

A „Határtalanul!” program Kárpátaljai akcióprogram (HAT-17-04) pályázat

hatartalanul banner

Hasznos funkciók

szechenyi 2020 logo

A Közép-Duna vízi turizmusának komplex fejlesztése

szechenyi 2020

Vadkacsa Szabadstrand és Kemping

A ráckevei Vadkacsa szabadstrand fejlesztése

logo vadkacsa
 

csaladbarathely

Facebook

RSD Projekt

rsd banner

Online TV

A weboldal cookie-kat használ. Az “Elfogadom” gomb lenyomásával és az oldal használatával elfogadja őket.
Elfogadom