Az Alaptörvény 27. cikkének (2) bekezdésese értelmében törvény által meghatározott ügyekben és módon nem hivatásos bírák (ülnökök) is részt vesznek az ítélkezésben. A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény (a továbbiakban: Bjt.) 216. § (1) bekezdése alapján a bírósági ülnökök megbízatása 4 évre szól.

Tekintettel arra, hogy a legutóbbi soros ülnökválasztásra 2019-ben került sor, idén újra esedékes a soros ülnökválasztás, melyet a Köztársasági Elnök 39/2023. (III. 6.) KE számú határozatával 2023. március 07. és 2023. április 30. közötti időtartamra tűzött ki.

Az Országos Bírósági Hivatal elnöke 24.SZ/2023. (II. 15.) OBHE határozatában megállapította a megválasztandó ülnökök számát. Döntése értelmében a Ráckevei Járásbírósághoz 4 fő fiatalkorúak büntetőügyében eljáró ülnök választása szükséges.

A Ráckevei Járásbíróság tájékoztatása értelmében a korábban megválasztottak közül 2 ülnök a jövőben is vállalja a feladatok ellátását, ezért 2023-ban a Ráckevei Járásbírósághoz 2 fő kifejezetten pedagógus végzettségű fiatalkorúak büntetőügyében eljáró ülnök szükséges.

Bírósági ülnök lehet:

A Bjt. 212. § (1) bekezdésében rögzített általános feltétel szerint ülnöknek az a 30. évét betöltött magyar állampolgár választható meg, aki nem áll a cselekvőképességet érintő gondnokság, vagy támogatott döntéshozatal hatálya alatt, továbbá büntetlen előéletű és nem áll közügyektől eltiltás hatálya alatt sem. A Bjt. 212. § (3) bekezdése alapján az ülnök megbízatása időtartama alatt nem lehet tagja pártnak és politikai tevékenységet sem folytathat.

A fiatalkorú elleni büntetőeljárásban ülnökként a büntetőeljárásól szóló 2017. évi XC. tv. § (a továbbiakban: Be.) 680. (5) bekezdésében rögzített különös feltétel szerint kizárólag a) pedagógus, b) pszichológus, vagy c) a család-, gyermek- és ifjúságvédelmi szolgáltatás, gyámügyi igazgatás keretében az ellátottak gyógyítását, ápolását, foglalkoztatását, fejlesztését, ellátását, nevelését, gondozását vagy szociális segítését, a gyermek sorsának rendezését közvetlenül szolgáló, egyetemi vagy főiskolai végzettséghez kötött munkakörben dolgozó vagy korábban dolgozó személy vehet részt.

Bírósági ülnök jelölésére jogosultak:

A Bjt. 213. §. (1)-(2) bekezdése értelmében az ülnököket a bíróság illetékességi területén lakóhellyel rendelkező nagykorú magyar állampolgárok, a bíróság illetékességi területén működő helyi önkormányzatok és az egyesületek - kivéve a pártokat - jelölik. A fiatalkorúak büntető ügyében eljáró bíróság pedagógus ülnökeit a bíróság illetékességi területén működő alapfokú és középfokú nevelési-oktatási intézmények tantestületei jelölik. A tantestületek nyugdíjas, állományukba már nem tartozó pedagógust is jelölhetnek.

Bírósági ülnök javadalmazása:

A Bjt. 221. § (1) értelmében a munkaviszonyban, közszolgálati, közalkalmazotti jogviszonyban álló ülnököt ülnöki működésének időtartamára a távolléti díja illeti meg. Ugyanezen jogszabályhely (3) bekezdése kimondja, hogy az (1) bekezdésben meghatározott jogviszonyokban nem álló, vagy az ülnöki működése idejére munkabérben (díjazásban) nem részesülő ülnököt tiszteletdíj illeti meg. A tiszteletdíj mértéke az ülnök működésének minden napjára a bírói illetményalap egy munkanapra eső összegének a 25 százaléka.

Bírósági ülnök jelölés bejelentése:

  • Az ülnökjelölés a „Bírósági ülnökké jelölés” nyomtatvány kitöltésével történik.
  • Az ülnökjelölt a jelölés elfogadásáról a „Nyilatkozat bírósági ülnökké jelölés elfogadásáról” nyomtatvány kitöltésével nyilatkozik.
  • A jelölt a jelölés elfogadását követően haladéktalanul, az ülnökké történő megválasztására jogosult képviselő-testület részére a bírósági ülnökök részére kiállított hatósági erkölcsi bizonyítvánnyal igazolja azt, hogy
    • büntetlen előéletű
    • nem áll közügyektől eltiltás hatálya alatt. (A jelöléshez ezen speciális feltételt is igazoló erkölcsi bizonyítványt kell igényelni.)
  • A fiatalkorúak büntetőügyeiben eljáró ülnök esetén a fentieken túl igazolni szükséges, hogy a Be. 680. § (5) bekezdésében meghatározott feltételekkel rendelkezik a jelölt (pedagógus diploma másolata).

Amennyiben a jelölt ezen igazolási kötelezettség valamelyikét elmulasztja, ülnökké megválasztani nem lehet.

A Ráckevei Járásbíróság ülnökeire vonatkozó jelölést, a fent felsorolt iratokkal együtt a jelöltnek kell benyújtania a Ráckevei Polgármesteri Hivatalba (2300 Ráckeve, Szent István tér 4., ügyintéző: Dulczné Szajp Zsuzsanna) személyesen vagy postai úton legkésőbb 2023. április 6. (csütörtök) 16.00 óráig.

Az ülnök jelöléséhez és a jelölés elfogadásához szükséges nyomtatványok, valamint az ülnök jogaira és kötelezettségeire vonatkozó OBH tájékoztató megismerhető a polgármesteri hivatalban, illetve az önkormányzat honlapján:

pdf Bírósági ülnökké jelölés (48 KB)

pdf Nyilatkozat - bírósági ülnökké jelölés elfogadásáról (55 KB)

pdf Bírósági ülnök jogai és kötelezettségei (36 KB)

pdf Adatkezelési tájékoztató bírósági ülnökök (162 KB)

Ráckeve, 2023. március 22.

                                                                                                       

banner 900x300

Tájékoztató a koronavírusról

corona plakát

Ráckeve Árpád tér és hév állomás közötti kerékpárút létesítése

logo kerekparut

Tourinform irodák és információs pontok felújítása

tourinform felujitas

A Ráckevei Ady Endre Gimnázium épületenergetika korszerűsítése KEHOP-5.2.9-16-2016-00119

adygimi 2 banner

Külterületi helyi közutak fejlesztése..." - VP6-7.2.1-7.4.1.2-16

eu videki tersegek

Ráckeve Város Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16

banner ASP 2018

A „Határtalanul!” program Kárpátaljai akcióprogram (HAT-17-04) pályázat

hatartalanul banner

Hasznos funkciók

A ráckevei Vadkacsa szabadstrand fejlesztése

logo vadkacsa
 

Ráckevei integrált szociális város-rehabilitáció pályázat VEKOP-6.2.2-15-2016-00004

interalt szocrehab

csaladbarathely

Facebook

RSD Projekt

rsd banner

Online TV

A weboldal cookie-kat használ. Az “Elfogadom” gomb lenyomásával és az oldal használatával elfogadja őket.
Elfogadom