Ráckeve Város Önkormányzata

a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásokról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 94. §-a alapján

pályázatot hirdet

Ács Károly Művelődési Központ
intézményvezetői (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A jogviszony időtartama:

határozatlan idejű munkajogviszon

A betöltendő munkakör megnevezése:

közművelődési szakember


Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő


A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2024. augusztus 1. napjától 2029. július 31-ig szól.


A munkavégzés helye:

Pest megye, 2300 Ráckeve, Kossuth Lajos utca 51.


A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény, a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény, a kulturális intézményben foglalkoztatottak munkaköreiről és foglalkoztatási követelményeiről, az intézményvezetői pályázat lefolytatásának rendjéről, valamint egyes kulturális tárgyú rendeletek módosításáról szóló 39/2020. (X.30.) EMMI rendeletben foglaltak szerint az intézményvezetési, ellenőrzési, munkáltatói feladatok ellátása.


Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és egyéb juttatásokra a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény rendelkezései szerint, a felek megegyezései alapján történik.


Pályázati feltételek:

 • elvárt végzettség: felsőfokú végzettség és közművelődési szakképzettség vagy
  nem szakirányú felsőfokú végzettség és felsőfokú szakirányú szakképesítés
 • elvárt szakmai és vezetői gyakorlat: végzettségének, szakképzettségének vagy szakvizsgájának és egyben az intézmény alaptevékenységének megfelelő feladatkörben legalább ötéves szakmai gyakorlatot szerzett
 • elvárt tudományos tevékenység: kiemelkedő szakmai vagy szakirányú tudományos tevékenységet végez
 • büntetlen előélet, cselekvőképesség,
 • magyar állampolgárság,
 • ne álljon a foglalkozás gyakorlásától eltiltás hatálya alatt,
 • vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • pályázatírásban és projektmenedzselésben szerzett tapasztalat,
 • több éves vezetői gyakorlat,
 • helyismeret.


A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • pályázó szakmai önéletrajza,
 • az intézmény vezetésére vonatkozó program, a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel (vezetői program),
 • iskolai végzettséget tanúsító oklevelek fénymásolata,
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
 • a pályázó nyilatkozata, hogy a személyes adatokat a pályázat elbírálásában részt vevő személyek megismerhetik, a pályázattal kapcsolatban kezelhetik,
 • amennyiben a pályázó pályázatának zárt ülés keretében történő tárgyalását kéri, erre irányuló írásbeli nyilatkozata

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2024. augusztus 1. napjától tölthető be.


A pályázat benyújtásának határideje:
2024. május 20.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Rupp-Müller Melinda aljegyző nyújt, a 0624/523331 -os telefonszámon.


A pályázatok benyújtásának módja:

 • személyesen, dr. Rupp-Müller Melinda aljegyzőnél (cím: 2300 Ráckeve, Szent István tér 4. I. emelet Ráckevei Polgármesteri Hivatal Titkárság)
 • Postai úton, 2024. május 20. napjáig történő megérkezéssel a Ráckeve Város Önkormányzata részére (2300 Ráckeve, Szent István tér 4.). Kérjük a borítékon feltüntetni a beosztás megnevezését: intézményvezető / közművelődési szakember.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Hiánypótlásra lehetőség nincs. A kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója által létrehozott, a betöltendő munkakör feladatait érintően szakértelemmel rendelkező bizottság hallgatja meg. A kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója a bizottság írásba foglalt véleményét mérlegelve a képviselő-testület dönt. A munkáltató fenntartja a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát.


A pályázat elbírálásának határideje:
2024. június 30.


A pályázati kiírás további közzétételének helye

 • Ráckeve Város honlapja
 • Ráckevei Újság

MFF kedvezményezetti infoblokk

banner 900x300

Tourinform irodák és információs pontok felújítása

tourinform felujitas

Ráckeve Árpád tér és hév állomás közötti kerékpárút létesítése

logo kerekparut

A Ráckevei Ady Endre Gimnázium épületenergetika korszerűsítése KEHOP-5.2.9-16-2016-00119

adygimi 2 banner

Külterületi helyi közutak fejlesztése..." - VP6-7.2.1-7.4.1.2-16

eu videki tersegek

Ráckeve Város Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16

banner ASP 2018

A „Határtalanul!” program Kárpátaljai akcióprogram (HAT-17-04) pályázat

hatartalanul banner

Hasznos funkciók

szechenyi 2020 logo

A Közép-Duna vízi turizmusának komplex fejlesztése

szechenyi 2020

Vadkacsa Szabadstrand és Kemping

A ráckevei Vadkacsa szabadstrand fejlesztése

logo vadkacsa
 

csaladbarathely

Facebook

RSD Projekt

rsd banner

Online TV

A weboldal cookie-kat használ. Az “Elfogadom” gomb lenyomásával és az oldal használatával elfogadja őket.
Elfogadom