Oktatás

A 134/2016. (VI. 10.) Kormányrendelet az állami köznevelési közfeladat ellátásában fenntartóként részt vevő szervekről, valamint a Klebelsberg Központról

1. mellékletének értelmében:

Az állami köznevelési közfeladat ellátásában fenntartóként részt vevő Szigetszentmiklósi Tankerületi Központ feladatellátási területe:

a Szigetszentmiklósi Járás és a Ráckevei Járás

A Szigetszentmiklósi Tankerületi Központ a fenntartója és működtetője a következő általános iskoláknak, gimnáziumoknak, szakgimnáziumnak és alapfokú művészeti iskoláknak:

Bővebben...

Cím: Ráckeve, Vörösmarty u. 40._
Telefon: 24/519-015 e-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Intézményvezető: Bőcze Ferencné

Adatvédelmi tisztviselő neve: dr. Kolter-Mucska Dóra
Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
06-24-523-359

Óvodák, tagintézmények:

 

pdf  Szivárvány óvoda pedagógiai programja

pdf  Szivárvány óvoda házirendje

pdf  Szivárvány óvoda szervezeti és működési szabályzata

 

pdf ÓVODA 2024 ÉVI KÖLTSÉGVETÉS (2.20 MB)

pdf ÓVODA létszám és juttatások 2023 évi (263 KB)

pdf Adatkezelési tájékoztató - Szivárvány Óvoda (758 KB)

pdf 7/2020. EMMI határozat (257 KB)

pdf Hirdetmény a 2024 / 2025. nevelési évre történő óvodai felvételről (990 KB)

pdf Óvodai körzetek (178 KB)

pdf Adatkezelési szabályzat Ráckevei Szivárvány Óvoda (507 KB)

pdf 1. Melléklet adatkezelési szabályzathoz (276 KB)

pdf Adatkezelési tájékoztató felvételre jelentkezők pályázók részére (671 KB)

pdf Adatkezelési tájékoztató szerződéses partnerek részére - Ráckevei Szivárvány Óvoda (488 KB)

pdf Ráckevei Szivárvány Óvoda - általános közzétételi lista (214 KB)

Árpád Fejedelem Általános Iskola

E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
 

E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Web:  www.rafaiskola.hu

 

rac_adygim1

Igazgató: Molnár László
Cím: 2300 Ráckeve, Kossuth L.u.82-84.
Tel./Fax.: 24/519-050
E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Web: www.radyg.hu
Fenntartó: Szigetszentmiklósi Tankerületi Központ

Az iskola rövid bemutatása:

szentimre iskolaIntézményünk 8 osztályos koedukált általános iskola. Barátságos, „kis" iskola vagyunk, 300 fő körüli gyermeklétszámmal.Évfolyamonként 2 párhuzamos osztályt működtetünk. A 7. évfolyamon 1 osztály van. A Szent Imre Katolikus Általános Iskola a Csepel sziget egyetlen katolikus iskolája, ezért a környező településekről is beíratnak hozzánk tanulókat. Kiskunlacházáról, Dömsödről, Tökölről, Szigetszentmártonból, Szigetcsépről, Szigethalomról, Szigetújfaluból bejáró diákok száma 70 fő körül van.

Az iskola környezete, megközelíthetősége

A Szent Imre Katolikus Általános Iskola Ráckeve központjában, a katolikus templom mellett található. Patinás, műemlék jellegű épület. Udvara közvetlenül a Duna- partra néz, ahonnan festői tájkép tárul a szemlélő elé. A gyerekek a nagyszünetben és a délutáni levegőzés alkalmával a Duna-parton játszhatnak, sétálhatnak. A környező településekről reggel és kora délután érkeznek menetrend szerinti járatok.

Várjuk a beiratkozókat

Óvodai szakvéleménnyel rendelkező, 6-7 éves korú elsősöket várunk 1. évfolyamunkra. Eddigi működésünk során minden hozzánk jelentkező 1. osztályos gyereket fel tudtunk venni. Osztálylétszámaink lehetővé teszik, hogy magasabb évfolyamokra is felvegyünk gyerekeket. A felvételeket a felsőbb évfolyamokon a szülővel és a gyermekkel történő személyes beszélgetés után, minden esetben egyénileg bíráljuk el.

A beiratkozáshoz szükséges iratok:

 • bizonyítvány ( ha van, ellenőrző illetve tájékoztató füzet az utolsó tanítási évről)
 • egyik szülő személyi igazolványa
 • szülő lakcímkártyája

Fogadni tudjuk a nem katolikus felekezetű gyermekek jelentkezését is.

Iskolánkba túlnyomó többségben katolikus gyerek jár. A református gyerekek létszáma általában 50 fő körül mozog. A református hitoktatást órarendbe illesztve, a katolikus hittan órákkal egyidejűleg tartják a hitoktatók.

Szeretettel várjuk a nem hívő családok gyermekeit is, abban az esetben, ha azonosulni tudnak iskolánk keresztény nevelési elveivel, és együttműködnek a pedagógusokkal és hitoktatókkal.

Hitélet

szentimre22

A heti 2 hittan órát a délelőtti órarendbe beépítve hitoktatók és atyák tartják. Hétfőnként, reggel ½ 8-kor a templomban lelki útravalóval kezdjük a hetet. A hónap második hétfőjén közös szentmisén vesz részt az iskola diáksága és pedagógusai. Advent idején nagyon sok diákunk és tanárunk vesz részt rendszeresen a rorátén. A rorátén legtöbbször részt vevő tanulók számára a téli szünetben jutalom kirándulást szervezünk. A húsvéti időszakban a hétfői lelki gyakorlatok helyett péntekenként közös keresztúton vesz részt az iskola közössége.

Aki a tanév folyamán minden szentmisén részt vesz, jutalomkirándulásra, az elsőáldozás évében ingyenes iskolai táborozásra visszük. A karácsonyi és húsvéti időszakban 1 napos lelki gyakorlattal készülünk az ünnepre.

Iskolánk nevelési céljai nagy vonalakban

Diákjainkat a hit, remény és szeretet erényeinek követésére szeretnénk nevelni. Mai rohanó és változó világunkban is becsülettel megállják majd helyüket azok az emberek, akik hitük tanítása szerint, a krisztusi példát követve szilárd elvek szerint fognak élni. Fontosnak tartjuk, hogy olyan emberpalántákat neveljünk, akik esetenként képesek elviselni a kudarcot, és bízva a jövőben kitartással dolgoznak kitűzött céljaik elérése érdekében. Iskolai nevelő munkánkat gyermekszerető, tapasztalt pedagógusok végzik, akik egymás felé szeretettel forduló gyerekközösségek kialakítását tekintik fő feladatuknak. Olyan fiatalokat szeretnénk iskolánkból elbocsátani, akiknek a keresztény szeretet gyakorlása embertársaik felé életük alapeleme. A keresztény értékek biztosítják majd diákjaink számára a biztonságos eligazodást napjaink gyorsan átalakuló világában.

Iskolánk oktatási céljai nagy vonalakban

Az elméleti tantárgyak tananyagának alapos megtanítása, korszerű ismeretek nyújtása. A tanulók sikeres felkészítése a középiskolai tanulmányokra. A készségtárgyak iránti érdeklődés kialakítása. Képesség és igény kialakítása a gyerekekben az önművelésre.

Célunk elérése érdekében

 • 1-2. évfolyamon 9 órában tanítjuk az anyanyelvet
 • 1. osztálytól kezdve bontott csoportban tanítunk informatikát
 • 1. osztálytól kezdve játékos formában ismerkednek a gyerekek az angol nyelvvel
 • 5. évfolyamtól emelt óraszámban, 4 órában, bontott csoportban tanulják az angol nyelvet
 • 7- 8. évfolyamon matematikából, valamint magyar nyelv és irodalom tantárgyból képességek szerinti bontott csoportban készítjük fel diákjainkat a továbbtanulásra.
 • a 7-8. osztályos tanulóinknak matematikából, magyarból és angolból felvételi előkészítőt tartunk
 • tehetséges tanulóink egyházmegyei (vers- és prózamondó, történelem, matematika, informatika, hittan) versenyeken mérhetik össze tudásukat, de részt veszünk a környék iskolái által szervezett megmérettetéseken is.

Egyéni bánásmód:

 • A rászoruló tanulókat korrepetálások, fejlesztő foglalkozások tartásával segítjük.
 • A fejlesztő foglalkozásokat szakképzett fejlesztő pedagógus és gyógypedagógus tartja.
 • 1. évfolyamos tanulóink számára logopédiai ellátást biztosítunk.
 • Szükség esetén iskolapszichológus foglalkozik a gyerekekkel.

Készségtárgyak oktatása:

Nagy hangsúlyt fektetünk a gyerekekben szunnyadó tehetség kibontakoztatására.

 • 1-8. évfolyamon heti 1 órában néptáncot tanítunk.
 • A rajzot tehetséges művésztanárunk, Mertl Attila tanítja.
 • 2. évfolyamon a Ránki György Művészeti Iskola szolfézs tanára 2 szolfézs órát tart hetente.
 • 1-8. évfolyamon szeptember 1- 6 hétében és a tanév végén, az utolsó 6 hétben testnevelés óra keretén belül úszni visszük a gyerekeket a gyönyörű, felújított ráckevei termálfürdőbe.
 • A szomszédos Ránk György Művészeti Iskolával szoros együttműködés keretén belül lehetőség van hangszeres zene tanulására is.
 • Tehetséges tanulóink rendszeresen részt vesznek rajzpályázatokon, ének versenyeken, ahol kimagasló eredményeket érnek el. Minden évben résztvevői vagyunk az egyházmegyei kórustalálkozón és foci bajnokságon.

A szabadidő hasznos eltöltését szolgáló szakköreink.

 • Iskolánkban számos szakkör biztosítja diákjaink sokoldalú fejlődését.
 • Matematika, informatika, természetvédelem, elsősegélynyújtás, szabás - varrás, sport, foci, kosárlabda, színjátszó szakköri foglalkozások közül választhatnak.
 • Iskolánk kórusa is több éves múltra tekint vissza.
 • Havonta egy péntek délután különböző szervezett szabadidős foglalkozásokat hirdetünk, mely nagy népszerűségnek örvend a gyerekek körében. Ezeken a délutánokon hajtogatás, biciklis akadályverseny, bábkészítés, érdekes vetélkedők a programok.
 • Természetjáró csoportunk rendszeresen kirándul, bejárva az ország legszebb vidékeit.
 • Nyaranta pedagógusaink 1 hetes nyári tábort szerveznek. A táborokat az ország különböző részeire szervezzük, ahol a gyermekek megismerkedhetnek az adott tájegység nevezetességeivel.

Az iskolában lehetőség nyílik különórákon való részvételre.

 • Nagy sikerrel működik társastánc szakkörünk.
 • Mindlab- program keretében heti rendszerességgel fejlesztő foglalkozások vannak.
 • A 2008/ 2009. tanévben tervezzük különböző sportszakkörök beindítását.
Az iskola felszereltsége
 • 2008. májusában vettük birtokba minden igényt kielégítő tornacsarnokunkat. Új rajz szaktanterem, a felsősök számára fizika- kémia szaktanterem áll rendelkezésre.
 • Könyvtárunk egyre bővülő választékkal várja olvasóit. A 2008/ 2009. tanévtől felújított, sportolásra, játékra alkalmas iskolaudvar kerül kialakításra.
 • Felső tagozatban minden tanterem smart, interaktív táblákkal van ellátva, melyet jól képzett pedagógusaink és a gyerekek szívesen használnak a mindennapi munkában.

Étkezés biztosítása.

Igény szerint háromszori és kétszeri étkezést tudunk biztosítani tanulóink számára.

Délutáni felkészülési lehetőségek

1-2. évfolyamon az egész napos iskolaotthonos rendszerű oktatást választották a szülők. Az iskola megfelelő létszámú jelentkező esetén nyitott 1-2. osztályban is tanítás után hazajáró osztály szervezésére.

Akadálymentesítés

Sajnos az épület akadálymentesítése pillanatnyilag nem megoldott.

Hagyományaink

szentimre44November elején Szent Imre Napot tartunk. Ilyenkor az egész iskola játékos vetélkedőkön vesz részt. A Szülői Munkaközösség támogatásával Szent Imre Bált tartunk a Savoyai kastélyban.Karácsonykor a templomban diákjaink ünnepi műsorral köszöntik Jézus születését.Májusban Művészeti estet tartunk. Színjátszó szakkörünk, énekkarunk,néptáncosaink, rajz szakköröseink bemutatják a szülőknek és érdeklődőknek előadásaikat, alkotásaikat.Két éve kerül megrendezésre az egészségnap, az iskolai egészségnevelés részeként. A Föld Napja alkalmából minden évben szabadtéri akadályversenyeket rendezünk.


Eredményeink

Büszkélkedhetünk középiskolai felvételi arányunkkal. Minden évben több diák nyer felvételt a környező 6 osztályos gimnáziumokba. A 2008-2009. tanévben tanulóink 90%-a az elsőnek megjelölt 4 osztályos középiskolába nyert felvételt.

Alapítványunk

A Gulyás Kálmán Emlékére Alapítvány anyagi támogatásával segíti iskolánk működését. Szülők, szimpatizánsok tisztelnek meg minket azzal, hogy jövedelemadójuk 1%-át, vagy adományként kisebb- nagyobb összeget felajánlanak az alapítvány számára. A befolyt összeget tanulmányi versenyek jutalmazására, könyvtár és eszközfejlesztésre fordítjuk.

Adószám: 18690493-1-13

Az iskola alapadatai:

Szent Imre Katolikus Általános Iskola
2300 Ráckeve, Szent István tér 22.
Tel:06-24-422-803
E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Weboldal: www.szentimreiskola.hu

2300 Ráckeve Kossuth Lajos utca 16.
Tel./fax: 06-24-385-113
E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Honlap: www.ranki-zenede.hu

Az iskola igazgatója: Sebők Szilvia

Az intézmény, mint önálló városi zeneiskola 1983 óta működik, művészeti iskolává 1997-ben alakult. Ránki György zeneszerző nevét fennállásának 20. évfordulóján vette fel.

Alapvető célkitűzésük a képességfejlesztés, esztétikai nevelés, jó ízlés kialakítása. A művészetek segítségével érzékenységre, nyitottságra, a másikra való odafigyelés képességére nevelik közel 400 növendéküket.

Tanszakaik:

 • Zeneművészeti: hegedű, zongora, harmonika, furulya, fuvola, klarinét,szaxofon, trombita, kürt, harsona, tuba, gitár, magánének, zenei előképző
 • Képzőművészeti: rajz, festészet, grafika, tűzzománc
 • Néptánc
 • Gitár
 • Magánének
 • Zenei előképző

Hagyományos rendezvényeik:

 • Növendékhangversenyek havi rendszerességgel
 • Karácsonyi koncert a Savoyai kastélyban
 • Ránki koncert az iskola névadója tiszteletére
 • Pünkösdölő – a néptánc tagozat év végi vizsgaelőadása
 • Folyamatos képzőművészeti kiállítás az iskola folyosóján
 • "Zsipp-zsupp" koncertek, közös órák, nyílt órák, tanszaki bemutatók
 • Képzőművészeti tanszak alkotásainak év végi kiállítása

Az iskolába jelentkezni a meghirdetett felvételi időpontokban lehet. Az állami és városi támogatás mellett a szülőknek térítési díjat kell fizetniük. Ennek összege tanulmányi eredménytől függően alakul, új növendékek számára 9000.- Ft/félév.

bolcsi2ÉLET A BÖLCSŐDÉBEN

Ráckeve szívében van egy hely, ahol a legkisebbek élik a kis életüket, mely számukra az első nagy változás. Ebben az ismeretlen kalandban szeretne segíteni szülők, és gyermekeik számára családorientált intézményünk.

Örömmel vettük, hogy egyre nagyobb a szülői igény a kisgyermekek napközbeni ellátására. 104 férőhellyel várjuk a gyermekeket 20hetes kortól – 3éves korig, hogy szüleik hamarabb vissza tudjanak térni a munka világába.

Kisgyermeknevelőink szeretetteljes légkörben biztosítják a játék örömét, és a kisgyermek szükségleteinek ellátását. Figyelembe veszik az egyéni bánásmód elvét, az eltérő otthoni szokásokat, a kisgyermek igényeit és hangulati állapotát.

Kornak megfelelő játékkészlettel segítik a tágabb környezet megismerését, és az átélt élmények feldolgozását. Segítik a gyermek egészséges testi, szellemi, lelki, és szociális fejlődését. Bátorítják, és támogatják a kisgyermek önállósodási törekvéseit, ezáltal felkészítik a következő nagy változásra, az óvodai életre. A vers, mese, mondóka, és ének mindennapos tevékenység, mely beszédfejlődésüket segíti. Alkotó játéktevékenységek fejlesztik a kézügyességet, és a fantáziát. Szabadon rajzolnak, színeznek, gyurmáznak, festenek, ragasztanak. bolcsi1

Ha elfáradnak, a nyugodt pihentető alvás is biztosított számukra.

A mozgás örömének megismerését, tágas udvaron biztonsággal elhelyezett játékok, mászókák, csúszdák és homokozók teszik lehetővé. 2016 nyarán elkészült a párakapu, és az esőztető pancsoló, mely a meleg nyári napokon nem csak játékélményt nyújt, de hozzájárul a kisgyermekek komfortérzetének javításához.

Esős őszi napokon kettő só szoba javítja a gyermekek egészségét, immunrendszerét.

A bölcsődei élet sokszínű, és kalandos. Leendő szülőként is betekintést nyerhetnek közös, nyitott programjainkon keresztül a bölcsőde életébe. Adventi készülődés, gyermeknap, bölcsődekóstolgató.bolcsi3bolcsi4

Alkalmazkodunk a szülők elvárásaihoz és bízunk abban, hogy a munkába való visszatérést megkönnyítjük számukra.

Sok szeretettel várjuk és fogadjuk a régi, és leendő szülőket gyermekeikkel.

Bölcsőde dolgozói

Érdeklődni telefonon, vagy személyesen az intézményvezetőjénél.

Telefonszám: 24-518-775, 70/330 7193
e-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Honlap: http://bolcsoderackeve.hu

 

Cím: Ráckeve, Gábor Áron utca 17.
Vezető: Bertalan Annamária

banner 900x300

Tourinform irodák és információs pontok felújítása

tourinform felujitas

Ráckeve Árpád tér és hév állomás közötti kerékpárút létesítése

logo kerekparut

A Ráckevei Ady Endre Gimnázium épületenergetika korszerűsítése KEHOP-5.2.9-16-2016-00119

adygimi 2 banner

Külterületi helyi közutak fejlesztése..." - VP6-7.2.1-7.4.1.2-16

eu videki tersegek

Ráckeve Város Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16

banner ASP 2018

A „Határtalanul!” program Kárpátaljai akcióprogram (HAT-17-04) pályázat

hatartalanul banner

Hasznos funkciók

 Értesítés

Ráckeve Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete
2024. június 20-án  (csütörtökön)
14.00  órakor ülést tart
amelyre tisztelettel meghívom.

 Képviselő testületi meghívó
2024. június 20-ai ülésre

szechenyi 2020 logo

A Közép-Duna vízi turizmusának komplex fejlesztése

szechenyi 2020

A ráckevei Vadkacsa szabadstrand fejlesztése

logo vadkacsa
 

csaladbarathely

Facebook

RSD Projekt

rsd banner

Online TV

A weboldal cookie-kat használ. Az “Elfogadom” gomb lenyomásával és az oldal használatával elfogadja őket.
Elfogadom